ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 405120]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 8 ต.ค. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 8 ต.ค. 2562)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 5 มิถุนายน 2538 / อายุ 28 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 156 ซม. น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2561
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์
สาขาวิชา : การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.86
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.86

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : การเกษตร - การประมง - ปศุสัตว์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ผู้จัดการทั่วไป - ผู้อำนวยการ - งานผู้บริหาร
2. เกษตร - ปศุสัตว์ - ประมง - เหมืองแร่
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 25 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
หางานสารคาม   หางานนครพนม   หางานแถวลาซาล   หางานที่พัทยา   หางานบัญชี   หางานนิคมบางปู   หางานสุราษฎร์ธานี   หางานกฎหมาย   หางานทนายความ   หางานเลขา   หางานวิจัย   หางานภูเก็ต   หางานอยุธยาไฮเทค   หางานด้านน้ำมัน   หางานกำแพงเพชร   หางานพิษณุโลก  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา