ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 407360]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 25 ธ.ค. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 25 ธ.ค. 2562)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 8 กันยายน 2530 / อายุ 36 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 163 ซม. น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
วุฒิการศึกษา : ปวส
สาขาวิชา : เทคนิคการผลิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.19
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
วุฒิการศึกษา : ปวช
สาขาวิชา : เครื่องกล
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.21

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ช่างกลโรงงาน - เทคนิคอุตสาหกรรม
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Production Staff
2. staff
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 17000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
หางานในอุบล   หางานจังหวัดระยอง   หางานเทเลเซลล์   หางานแมสเซ็นเจอร์   หางานที่บางใหญ่   หางานโรงแรม   หางานเคียวคุโย   หางานกาฬสินธุ์   หางานโรจนะ อยุธยา   กิมหยงหางานหาดใหญ่   หางานพิษณุโลก   หางาน นครศรีธรรมราช   หางานกรุงเทพ   หางานแพร่   หางานโรงพยาบาล   หางานกระบุรี   หางานโรงพยาบาลเปาโล  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา