ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 414287]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 20 ก.ค. 2563)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 20 ก.ค. 2563)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 12 พฤษภาคม 2521 / อายุ 46 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 180 ซม. น้ำหนัก : 86 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส :
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : จบ รด.ปี 3

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2543
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาเกษมบัณฑิต
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.09
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : ช่างก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.34

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมโยธา - สำรวจ
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ผู้จัดการทั่วไป - ผู้อำนวยการ - งานผู้บริหาร
2. โยธา - สถาปัตย์ - ออกแบบตกแต่ง - ก่อสร้าง
3. วิศวกร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
3. ผู้จัดการโครงการ (ควบคุมและบริหารงานโครงการ)
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 80000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 20 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : สิงหาคม 2560  ถึง กรกฎาคม 2563
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 50/1203 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - บริหารโครงการที่รับมอบหมาย เช่น คอนโด โรงงาน และอาคารชุดต่างๆ ทั้งงานหน่วยงานราชการและงานเอกชน ให้แล้วเสร็จตามแผนงานภายใต้ต้นทุน,งบประมาณและได้คุณภาพถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและห้องพัก อาคารให้กับลูกค้าและเจ้าของโครงการทันตามกำหนดและได้มาตรฐานของบริษัท
- ประสานงานกับเจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงาน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาหาวิธี และเทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่ เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนงานภายใต้ต้นทุนและงบประมาณที่กำหนด โดยมีคุณภาพ ตามมาตรฐานของบริษัท
- จัดเตรียม วางแผนงาน และ งบประมาณของโครงการต่างๆ
- ตรวจสอบการทำงานของ ทีมงาน ผู้รับเหมาต่างๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากทางหน้างานให้ สามารถ ก่อสร้างไปได้โดยไม่ติดขัด
- ดำเนินการวิเคราะห์ เปรียบเทียบและสรุปผลราคา
- ร่วมเจรจาต่อรองราคากับผู้รับเหมา, เสนอแนะการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมา
- ตรวจสอบ คุณภาพงานผู้รับเหมา หรือฝ่ายก่อสร้างให้งานออกมาตามมาตรฐานวิชาช่างที่ดีและตรวจสอบปริมาณงานและขอบเขตงานต่างๆ ในการเบิกงวด
- สรุปงานเพิ่ม-ลด ของโครงการ เพื่อเสนอและสรุปกับทางเจ้าของโครงการ

ผลงานโครงการต่างๆ
- โครงการ RUNESU THONGLOR 5 ซอยทองหล่อ 5 สุขุมวิท 53 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ บริษัท ดับเบิ้ลยู – ชินวะ จำกัด
โครงการก่อสร้างอาคารชุด ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น รวม Club House และสระว่ายน้ำ จำนวนห้องพัก 156 ห้อง
มูลค่าก่อสร้าง 285,000,000 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน
- โครงการ แมกซ์ซี่ คอนโด (Maxxi Condo) ซอยพหลโยธิน 34 กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ บริษัท แม็กซิมัส เอสเตท จำกัด
โครงการก่อสร้างอาคารชุด ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น รวม Club House และสระว่ายน้ำ จำนวนห้องพัก 249 ห้อง
มูลค่าก่อสร้าง 148,500,000 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 14 เดือน
- โครงการ บราวน์ คอนโด (Brown Condo) รัชดา 32 กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด
อาคารชุด สูง 7 ชั้น รวม Club House และสระว่ายน้ำ จำนวนห้องพัก 242 ห้อง
มูลค่าก่อสร้าง 133,000,000 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 13 เดือน2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2559  ถึง พฤษภาคม 2560
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 44/2 ม.2 ถ.ติวานนท์
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิตแผ่น Precast
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - ควบคุม/บริหารงานผลิตแผ่น Precast Wall ทั้งบ้านจัดสรรและ Facade พื้น Prestrees ให้แล้วเสร็จตามแผนงานภายใต้ต้นทุน,งบประมาณและได้คุณภาพถูกต้องตามหลักวิศวกรรมโดยให้ฝ่ายติดตั้งและขายส่งมอบบ้านให้ลูกค้าทันตามกำหนดและได้มาตรฐานของบริษัท
- บริหารโรงงานผลิตแผ่นให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างโครงการ
- ศึกษาหาวิธี และเทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่ เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนงานภายใต้ต้นทุนและงบประมาณที่กำหนด โดยมีคุณภาพ ตามมาตรฐานของบริษัท
- จัดเตรียม วางแผนงาน และ งบประมาณของโครงการต่างๆ
- ตรวจสอบการทำงานของ ทีมงาน ผู้รับเหมาต่างๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากทางหน้างานให้ สามารถ ก่อสร้างไปได้โดยไม่ติดขัด
- ดำเนินการวิเคราะห์ เปรียบเทียบและสรุปผลราคา
- ร่วมเจรจาต่อรองราคากับผู้รับเหมา, เสนอแนะการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมา
- ตรวจสอบ คุณภาพงานผู้รับเหมา หรือฝ่ายก่อสร้างให้งานออกมาตามมาตรฐานวิชาช่างที่ดีและตรวจสอบปริมาณงานและขอบเขตงานต่างๆ ในการเบิกงวด
ผลงานโครงการต่างๆ
- โครงการเอสเพน คอนโด ลาซาล Façade เป็นอาคาร ค.ส.ล.สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร
- โครงการ :CANAPAYA RESIDENCES , Façade, อาคาร ค.ส.ล. สูง 57 ชั้น
- โครงการ ESTES RATTANATHIBET, Façade, อาคาร ค.ส.ล. สูง 37 ชั้น
- โครงการ PARK24 , Façade, อาคาร ค.ส.ล. สูง 44 ชั้น
- โครงการอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ธอส พระราม9 , Façade ,อาคาร ค.ส.ล. สูง 5 ชั้น
- โครงการ Unio ท่าข้าม-พระราม 2 ,พื้น Prestressed , คาน,อาคาร ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (3 อาคาร)
- โครงการ MAESTRO14 , Façade , อาคาร ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น
- โครงการ Q Condo , Façade , อาคาร ค.ส.ล. สูง 37 ชั้น
- ต้นสน พาร์ควิว , Façade , อาคาร ค.ส.ล. สูง 16 ชั้น
- โครงการ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย จ.นครราชสีมา , Façade , อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชั้น
- โครงการอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์จ.ระยอง (บ้านค่าย) , Façade , อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชั้น
- โครงการ Sindhorn Midtown Sales Gallery (Block One) , Façade , อาคาร ค.ส.ล. สูง 20 ชั้น
- โครงการ JAZZ HOTEL , Façade , อาคาร ค.ส.ล. สูง 6 ชั้น
- โครงการ Goldenland อ่อนนุช , Fully Precast , บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
- โครงการ Goldenland สุขาภิบาล5 , Fully Precast , บ้านเดี่ยว 3 ชั้น
- โครงการ Goldenland กิ่งแก้ว , Fully Precast , บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
- โครงการ Sena รามอินทรา , Fully Precast , บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
- โครงการ Riverdale , Fully Precast , บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
- โครงการ JSP บางประกง (พุทธชาติ) , Fully Precast , พื้น Prestressed ,Townhome 2 ชั้น
- โครงการ JSP บางบัวทอง , Fully Precast ,พื้น Prestressed , Townhome 2 ชั้น
- โครงการ ธนาคัตเตอร์ , Fully Precast , พื้น Prestressed , Townhome 3 ชั้น
- โครงการ The Cubetown , Fully Precast , พื้น Prestressed , Townhome 2 ชั้น
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : เมษายน 2554  ถึง มกราคม 2559
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 45/95, บางพูด, ปากเกร็ด, นนทบุรี 11120
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิตแผ่น Precast/ผู้จัดการโครงการ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : หน้าที่รับผิดชอบ
- ผู้จัดการโครงการ/ผู้จัดการฝ่ายผลิต PRECAST : บริหารงานหล่อแผ่น PRECAST ในโรงงาน
และบริหาร โครงการทาวน์โฮม สูง 3 ชั้น ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป โครงการ ดิเอ็กซ์คลูซีฟ
บางแค 14 จำนวน 134 ยูนิต ของบริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด
มูลค่าโครงการประมาณ 536,000,000 ล้านบาท
- ผู้จัดการโครงการ/ผู้จัดการฝ่ายผลิต PRECAST : บริหารงานหล่อแผ่น PRECAST ในโรงงาน
และบริหาร โครงการบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป โครงการ : คาซ่า
PRESTO พระราม 5 – ราชพฤกษ์ ของ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ในเครือ Q- HOUSE
มูลค่าโครงการประมาณ 100 ล้านบาท
- บริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานภายใต้ต้นทุน,งบประมาณและได้คุณภาพถูกต้องตาม
หลักวิศวกรรมโดยให้ฝ่ายขายส่งมอบบ้านให้ลูกค้าทันตามกำหนดและได้มาตรฐานของบริษัท
- บริหารโรงงานผลิตแผ่นให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างโครงการ
- ศึกษาหาวิธี และเทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่ เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนงานภายใต้ต้นทุนและ งบประมาณที่กำหนด โดยมีคุณภาพ ตามมาตรฐานของบริษัท
- ติดต่อ จัดหาและ สัมภาษณ์ ผู้รับเหมาต่างๆ
- จัดเตรียม วางแผนงาน และ งบประมาณของโครงการต่างๆ
- ตรวจสอบการทำงานของ ทีมงาน ผู้รับเหมาต่างๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากทางหน้างานให้
สามารถ ก่อสร้างไปได้โดยไม่ติดขัด
- ประสานงานกับฝ่ายออกแบบทุกๆ ระบบ ฝ่ายผู้รับเหมา ฝ่าย Suppliers ที่จัดซื้อโดยเจ้าของ
โครงการ ฝ่ายจัดซื้อโครงการ ฝ่ายขายและการตลาด
- จัดทำ BOQ. ถอดแบบ ประมาณราคา และควบคุมต้นทุนโครงการ ตรวจสอบและควบคุมวัสดุที่จัดซื้อโดยเจ้าของโครงการ
- ตรวจสอบปริมาณงานเพิ่ม- ลด และจัดทำรายงานแสดงสถานะของงานเพิ่ม- ลด
(Status of SI & VO) ตามรายการของคำสั่งเปลี่ยนแปลง เสนอต่อผู้บริหาร
- ดำเนินการวิเคราะห์ เปรียบเทียบและสรุปผลราคา
- ร่วมเจรจาต่อรองราคากับผู้รับเหมา, เสนอแนะการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมา
- ตรวจสอบ จัดเตรียมเอกสารยืนยันว่าจ้าง สัญญาว่าจ้าง
- ตรวจสอบ คุณภาพงานผู้รับเหมา หรือฝ่ายก่อสร้างให้งานออกมาตามมาตรฐานวิชาช่างที่ดี
และตรวจสอบปริมาณงานและขอบเขตงานต่างๆ ในการเบิกงวด

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2563  ถึง กุมภาพันธ์ 2563
สถาบัน : สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์
หลักสูตร : จป.บริหาร

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |