ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 415888]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 1 ก.ย. 2563)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ก.ย. 2563)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 2 กรกฎาคม 2533 / อายุ 34 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 175 ซม. น้ำหนัก : 140 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : สด.8

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล ลาออกจากงานเก่า
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2557
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมโทรคมนาคม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.30
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : เทคนิคคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.77

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมสื่อสาร - โทรคมนาคม
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรโทรคมนาคม
2. วิศวกรโครงข่าย
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 30000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 8 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2557  ถึง มีนาคม 2558
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : Site Supervisor สัญญาจ้าง
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ควบคุมทีมงานซ่อมบำรุง
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2558  ถึง พฤษภาคม 2560
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : Radio Frequency Test Engineer สัญญาจ้าง
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ทดสอบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2561  ถึง ธันวาคม 2561
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : OMC สัญญาจ้าง
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : Configure ATN910C

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดีมาก ดีมาก
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |