ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 421994]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 2 เม.ย. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 2 เม.ย. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 11 กรกฎาคม 2537 / อายุ 30 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 168 ซม. น้ำหนัก : 68 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : เรียน ร.ด.5ปี

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2560
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.54

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรพลังงานอาวุโส
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 30000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 3 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2561  ถึง 
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 35 ม.4 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
ตำแหน่ง : วิศวกรพลังงานอาวุโส
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : -ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552
-ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
-จัดฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
-จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานประจำปี
-จัดทำรายงายการจัดการพลังงาน ส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทุกปี
-ตรวจสอบไฟฟ้า และ ตรวจอาคารประจำปี
- ซ่อมบำรุง
-ติดตั้ง ตู้ไฟ DB,LP
-ดูแล Substation ระบบสายส่ง 115Kv ระบบจำหน่ายแรงสูง 22Kv
-ดูแล Generator 810kva

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : สิงหาคม 2561  ถึง 
สถาบัน : กระทรวงพลังงาน
หลักสูตร : ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : สิงหาคม 2562  ถึง 
สถาบัน : กระทรวงพลังงาน
หลักสูตร : ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2561  ถึง 
สถาบัน : กระทรวงพลังงาน
หลักสูตร : ผู้ตรวจรับรองการจัดการพลังงานภายในองค์กร

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ ดี
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : เดินระบบไฟฟ้า


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |