ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 423698]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 7 มิ.ย. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 7 มิ.ย. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 14 มีนาคม 2540 / อายุ 27 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 176 ซม. น้ำหนัก : 76 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : สำเร็จการศึกษารักษาดินแดน

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2562
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : สถาบันการบินพลเรือน
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา : วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์การบิน
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.11
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสุทรปราการ
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทยาศาตร์ คณิตศาสต์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.36

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. การขาย - การตลาด
2. วิศวกร
3. งานบริการทั่วไป - บริกร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Sale engineer
2. Electrical engineer
3. วิศวกรขาย
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 18000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2563  ถึง มิถุนายน
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : วังบูรพา อทคารทะนุไทย
ตำแหน่ง : Service Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : -maintenance laser machine
-make reports to manager
-sales/service after sales

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 52 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 52 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |