ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 423726]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 8 มิ.ย. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 8 มิ.ย. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 26 กรกฎาคม 2536 / อายุ 31 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 175 ซม. น้ำหนัก : 75 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหาร

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 7 วัน เหตุผล แจ้งที่ทำงานเดิม
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2560
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.40
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยามลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
วุฒิการศึกษา : ปวส
สาขาวิชา : เครื่องกลไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.31

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โยธา - สถาปัตย์ - ออกแบบตกแต่ง - ก่อสร้าง
3. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรไฟฟ้า
2. วิศวกรไฟฟ้าอาคารสุง
3. วิศวกรไฟฟ้าโรงงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 20000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : เมษายน 2564  ถึง 
สถาบัน : สภาวิศวกร
หลักสูตร : ใบอนุญาตประกอบวิศวกรรมควบระบบไฟฟ้า
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : ธันวาคม 2561  ถึง ธันวาคม 2562
สถาบัน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3
หลักสูตร : ระบบไฟฟ้า

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : การตรงต่อเวลา เข้าร่วมกับคนอื่นได้ง่าย

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ใบประกวดนวัตกรรมเครื่องโอโซนบำบัดน้ำเสีย (ได้เหรียญทอง)
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |