ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 424881]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 24 ก.ค. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 24 ก.ค. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 24 กันยายน 2534 / อายุ 32 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : จับใบดำ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล ดำเนินการลาออกล่วงหน้า30วัน
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2557
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
วุฒิการศึกษา : วศ.บ.
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.30
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.37

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. จัดซื้อ - คลังสินค้า
3. ช่างอิเลคโทรนิค - โลหะ - เครื่องยนต์ - อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Production Engineer
2. Process Engineer
3. New Model Engineer
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 25000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 5 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2562  ถึง สิงหาคม 2563
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : Timer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - Control the results of sporting events to be accurate and fast.
- Prepare participants information in each race.
- Set up Program for use in each race.
- Store, inspect and maintain all equipment for use in sporting events.
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2560  ถึง สิงหาคม 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : นครชัยศรี นครปฐม
ตำแหน่ง : Supervisor
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - Maintain control of receiving and storing goods from production to warehouse properly.
- To control the delivery of goods to customers accurately and timely.
- Plan, implement and supervise equipment, work tool.
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : ตุลาคม 2557  ถึง มีนาคม 2560
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
ตำแหน่ง : Production Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - Supervise the production line and the total production according to the production plan.
- Reduce waste in the production process Increase production.
- Establishing a new production line in collaboration with New Model and QC.
- KAIZEN, 5s, Balance Line.
- Prepare MSDS documents and work instruction.

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กันยายน 2560  ถึง กันยายน 2560
สถาบัน : สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |