ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 426503]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 3 ต.ค. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 3 ต.ค. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 10 กุมภาพันธ์ 2527 / อายุ 39 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 176 ซม. น้ำหนัก : 81 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส :
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2549
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.06

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ผู้จัดการทั่วไป - ผู้อำนวยการ - งานผู้บริหาร
2. วิศวกร
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ผู้จัดการอาคาร
2. ผู้จัดการโครงการ
3. ผู้จัดการวิศวกรรม
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 75000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 15 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2562  ถึง 
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : Facility Manager / Chief Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ดูแล ตรวจสอบ ระบบวิศวกรรมอาคาร และกำกับทีมงานวิศวกรรม งานแจ้งซ่อม งาน PM และงาน Ad-Hoc
จัดทำงบประมาณงาน Peventive Maintenace
ออกแบบ จัดทำงบประมาณ จัดหาผู้รับเหมา ควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ งานติดตั้งระบบวิศวกรรม
ควบคุม ตรวจสอบงาน Operation ระบบวิศวกรรม
จัดแผนงาน ควบคุมการใช้พลังงาน Energy Saving
ดูแล กำกับ ควบคุมการทำงานทีม Security / และสัญญาจ้าง
ดูแล กำกับ ควบคุมการทำงานทีม House Keeper / และสัญญาจ้าง
ดูแล กำกับ ควบคุมการทำงานทีม Gardening Landscape / และสัญญาจ้าง2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : เมษายน 2561  ถึง มิถุนายน 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : Assistant Property & Facility Manager
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ดูแล ตรวจสอบ ระบบวิศวกรรมอาคาร และกำกับทีมงานวิศวกรรม งานแจ้งซ่อม งาน PM และงาน Ad-Hoc
จัดทำงบประมาณงาน Peventive Maintenace
ออกแบบ จัดทำงบประมาณ จัดหาผู้รับเหมา ควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ งานติดตั้งระบบวิศวกรรม
ควบคุม ตรวจสอบงาน Operation ระบบวิศวกรรม
จัดแผนงาน ควบคุมการใช้พลังงาน Energy Saving
ดูแล กำกับ ควบคุมการทำงานทีม Security / และสัญญาจ้าง
ดูแล กำกับ ควบคุมการทำงานทีม House Keeper / และสัญญาจ้าง
ดูแล กำกับ ควบคุมการทำงานทีม Gardening Landscape / และสัญญาจ้าง3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : ตุลาคม 2555  ถึง เมษายน 2561
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : วิศวกรอาวุโส
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ดูแล ตรวจสอบ กำกับการทำงานของทีมวิศวกรรมอาคาร ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
ออกแบบ จัดทำงบประมาณ จัดหาผู้รับเหมา สำหรับงานก่อสร้าง งานติดตั้ง หรือปรับปรุงระบบวิศวกรรมอาคาร
ควบคุมการทำงาน การตรวจรับงาน
ตรวจสอบแบบ อนุมัติแบบก่อสร้าง ติดตั้งระบบ และการเบิกจ่ายงวดงาน
ประสานงาน ติดต่อ กับผู้เช่า ลูกค้า หรือผู้พักอาศัย ภายในพื้นที่
ประสานหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ เช่น สำนักงานเขต การไฟฟ้า การประปา หน่วยงานดับเพลิง
กำกับ วางแผนการประหยัดพลังงาน Energy Saving

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
หางาน กทม   หางาน หาดใหญ่   หางาน สงขลา   หางานราชการขอนแก่น   หางานตรัง   หางาน พิษณุโลก   หางานแอร์เชียงใหม่   หางานแถวลาซาล   หางานนครปฐม   หางานอุทัยธานี   หางานที่หัวหิน   หางาน สุพรรณบุรี   หางานเขตมีนบุรี   หางาน ราชบุรี   หางานด้านน้ำมัน   หางานขาย   หางานภูเก็ต   หางานลพบุรี   หางานอุดร  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา