ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 429896]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 13 เม.ย. 2565)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 13 เม.ย. 2565)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 7 พฤศจิกายน 2533 / อายุ 34 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : ซม. น้ำหนัก : กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2560
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มธร.ธัญบุรี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.3

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมสื่อสาร - โทรคมนาคม
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 4 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2560  ถึง ธันวาคม 2560
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : Project engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : สำรวจและออกแบบติดตั้งเครือข่ายfiber optic ภายนอกอาคาร และระบบnetwork ในอาคาร
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2561  ถึง กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : Drivetest engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ทดสอบสัญญาณโทรศัพท์ระบบ 2g 3g 4g ด้วยวิธีการdrivetest และ walktest และทำรายงานวิเคราะห์คุณภาพสัญญาน
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2562  ถึง มกราคม 2563
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : Rf engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ทำรายงานวิเคราะห์คุณภาพสัญญาณ3g 4g และหาsolutionปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให้ดีขึ้น

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |