ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 66095]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 18 ม.ค. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ม.ค. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 27 มกราคม 2527 / อายุ 39 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 155 ซม. น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2549
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : วท.บ.
สาขาวิชา : เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.23
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.81

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
3. ธุรการ - ประสานงาน - คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์
2. เจ้าหน้าที่ R&D
3. หัวหน้าควบคุมคุณภาพ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 10000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2551  ถึง กุมภาพันธ์ 2552
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 23-24/27 ชั้น14 อาคารสรชัย ซ.สุขุมวิท42 แขวงอโศก เขตวัฒนา กทม.
ตำแหน่ง : ISO Co-ordinator
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ดำเินินการในด้านระบบคุณภาพ ISO9001:2000 และ ISO 14001:2004
การันตีคุณภาพทางยุโรป RoHS
อัพเดทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ


2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กันยายน 2550  ถึง มกราคม 2551
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 46-48 ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : บัญชี รับงานตรายาง ป้ายชื่อ งานบิล

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2549  ถึง พฤษภาคม 2549
สถาบัน : บริษัทอุตสาหกรรมกล่องสยาม จำกัด
หลักสูตร : ฝึกงานแผนก R & D
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : ธันวาคม 2551  ถึง ธันวาคม 2551
สถาบัน : มอก.
หลักสูตร : การจัดทำระบบ ISO 14001:2004

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดีมาก ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : MS office, Photo shop , Illustrator , Adobe Pagemker, Auto CAD , 3D max

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : รางวัล และทุนการศึกษา

2546 ถึงปัจจุบัน ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ
2547 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขัน กระบี่กระบอง ประเภททีมผสม (ในการแข่งขันกีฬา 10 คณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

กิจกรรมระหว่างศึกษา

2546 - 2549 กิจกรรม อุตสาหกรรมเกษตรวิชาการ งาน มอ.วิชาการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2549 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแนวใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2549 เข้าร่วมกิจกรรม agro-pub ของสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2549 เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. และพัฒนาคณะ ของสโมสรนักศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2548 ร่วมเดินทางไปแนะแนว 4 จังหวัด
2548 เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2548 เข้าร่วมค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบท ครั้งที่ 9 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2548 หัวหน้าโครงการไหว้ครูของชมรมกระบี่กระบอง ประจำปีการศึกษา 2549
2547 ฝ่ายประเมินผลชมรมกระบี่กระบอง
2547 เข้าร่วมค่ายมนุษย์สัมพันธ์ ของสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2547 เข้าร่วมค่ายน้องยิ้ม ของสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
2546 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพย์ติด ของกองกิจการนักศึกษา
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
หางานบริษัทต่างชาติ   หางานนครปฐม   หางานภูเก็ต   หางานอยุธยา   หางานจิวเวลรี่   หางานวางแผนการผลิต   หางาน ขอนแก่น   หางานบางนา   หางานพัทยา   หางานทัวร์   หางานนครราชสีมา   หางาน pg   หางานเพชรบูรณ์   หางานเสาร์อาทิตย์   หางานคีย์ข้อมูล   หางานรปภ   หางานฟรีแลนซ์  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา