ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 82452]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 28 พ.ค. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 28 พ.ค. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 15 มิถุนายน 2524 / อายุ 43 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 165 ซม. น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2550
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา : วทม
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ทางภาพและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.89
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วุฒิการศึกษา : วทบ
สาขาวิชา : เคมีอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.73

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. วิทยาศาสตร์ - เคมี - ชีวะ - สิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาธุรกิจ - พัฒนาองค์กรISO
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. R&D
2. Technical development staff
3. Technical service
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 30000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2550  ถึง มีนาคม 2550
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร : Participated and Oral Presentation My Research in 15th Academic Conference
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2549  ถึง พฤศจิกายน 2549
สถาบัน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หลักสูตร : Participated and Oral Presentation My Research in the Thailand
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : ตุลาคม 2549  ถึง ตุลาคม 2549
สถาบัน : งานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร : Participated and Oral Presentation My Research in 32th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 32th)

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : Computer : Microsoft office, CS ChemOffice, Omnic, Adobe Acrobat, Internet explorer, Photoshop, Illastrator

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ได้รับรางวัลชนะเลิศในการบรรยายสัมมนางานวิจัย ในงานสัมมนาวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 90 ปี
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |