BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 5,209 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แพทย์แผนไทย , เภสัชกรแผนไทย อัพเดท 22 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต การแพทย์แผนไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยคณิต-อังกฤษ


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 19 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Asia-Pacific International University พยาบาลศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน เชียงใหม่มัธยมวิทย์-คณิต


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาล part time อัพเดท 10 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยาบาล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เภสัชกร อัพเดท 10 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Konstantuskea , Konstantusieg , Konstantusrcb อัพเดท 7 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 23 จังหวัด : นครปฐม
ปวส. Konstantusnuu Konstantusuau
ต่ำกว่ามัธยมKonstantusflnKonstantusmbj


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : buhPhicy , buhPhicy , buhPhicy อัพเดท 5 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , บุคคล ฝึกอบรม , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 10 จังหวัด : นนทบุรี
ต่ำกว่ามัธยม buhPhicy buhPhicy
ปริญญาเอกbuhPhicybuhPhicy


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสาธารณสุข , แพทย์แผนไทย , แพทย์แผนไทยประยุกต์ อัพเดท 2 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แพทย์แผนไทยประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"วิทย์-คณิต


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : vbhjfSaptofs , njkzyfSaptofs , SuryaSaptofs อัพเดท 30 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 32 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี lexanderSaptofs BurihelmSaptofs
ปริญญาโทCoironSaptofsTutuskaSaptofs


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยพยาบาล อัพเดท 29 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ระนอง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสตรีระนอง วิทย์-คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : alvinoz4 , nikkijn3 , lucillecz2 อัพเดท 28 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 14 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาโท sylviaso4 idagw11
ปริญญาเอกamandahs2lorettaya69


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาล อัพเดท 24 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาคริสเตียน พยาบาลศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาคริสเตียนพยาบาลศาสตร์


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Evgenykaa , Evgenyosh , Evgenyust อัพเดท 22 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 18 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาโท Evgenyycw Evgenybgx
ปวช.EvgenylijEvgenyjlu


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักกายภาพบำบัด อัพเดท 21 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กายภาพบำบัด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบางประกอกวิทยาคมวิทย์-คณิต


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แพทย์ อัพเดท 21 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Eldarkpt , Eldaroix , Eldarusw อัพเดท 17 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 37 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาเอก Eldaronx Eldarwqr
ปวช.EldarqqhEldarfyp


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : nikkizy3 , rosannepe18 , leonacc3 อัพเดท 16 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 37 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาเอก alexandrayj4 anneub60
ปวช.shereeba69elvaqf69


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า อัพเดท 11 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ การแพทย์แผนไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปัญญาวิทย์


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยพยาบาล NA อัพเดท 10 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครปฐม
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี การตลาด
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีการตลาด


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Brianfaf , Brianfaf , Brianfaf อัพเดท 8 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , แพทย์ พยาบาล เภสัช , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 17 จังหวัด : ลำปาง
ปวส. Brianfaf Brianfaf
ปริญญาเอกBrianfafBrianfaf


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Joshuarip , Joshuarip , Joshuarip อัพเดท 8 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 49 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี Joshuarip Joshuarip
ปริญญาเอกJoshuaripJoshuarip


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 261    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap