ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,019 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 14 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชลราษฎรอำรุง


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QMR , จัดซื้อ , ผลิต วางแผน scm อัพเดท 12 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคมี


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales engineer , Chemical engineer , Q&D officers อัพเดท 10 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีวิศวกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิต มข. ฝ่ายศึกษาศาสตร์ โครงการ วมว.วิทย์-คณิต


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer / Production Engineer , QA , ISO Engineer / MR อัพเดท 28 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production engineer อัพเดท 11 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) Chemical Engineering


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Service Manager , Technical Manager , Product Manager อัพเดท 8 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 95,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 7 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ระนอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แลป , กระบวนการผลิต , เคมี อัพเดท 19 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีภูเก็ตวิทย์-คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , พนักงานฝ่ายขาย , Service engineer อัพเดท 13 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมเคมี


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : รองผู้จัดการ อัพเดท 10 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาโท พระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาศาสตร์เคมี


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Improvement Engineer , Project Engneer อัพเดท 5 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ การจัดการอุตสาหกรรม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีเคมี


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรเคมี , Production อัพเดท 31 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ธัญบุรี​ วิศกรรมเคมี


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , Chemical Engineer อัพเดท 20 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีบุณยานนท์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 7 พ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer อัพเดท 26 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ , วางแผลควบคุมกระบวนการผลิต อัพเดท 12 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิศวกรรมเคมี


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer อัพเดท 21 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงรายวิทย์-คณิต


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : production engineer , R&D engineer , process engineer อัพเดท 8 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กระบี่
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมวัสดุนาโน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วิทย์-คณิต


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D chemist , Chemistry professor อัพเดท 6 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาเอก Vellore institute of technology Analytical chemistry
ปริญญาโทPresidency College Chemistry


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 51    ต่อไป >>>
หางานสงขลา   หางานฟรีแลนซ์   หางานปราจีนบุรี   หางานออฟฟิศรังสิต   หางาน event manager   หางานทัวร์   หางานว่างภูเก็ต   หางาน hr manager   หางานทนายความ   หางานpr   หางาน กิมหยง   หางานเพชรบุรี   หางานfreelance   หางานชุมพร   หางานแถวนนทบุรี   หางาน part time   หางานเกษตร   หางาน แจ้งวัฒนะ   หางานนครปฐม  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา