BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 47,662 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถผู้บริหาร , ขับรถผู้บริหาร อัพเดท 22 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสุขบท ชลบุรี


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ดีไซด์เนอร์ , ไกด์ , นักข่าว/นักเขียน อัพเดท 22 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานพาร์ททาม อัพเดท 22 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธนบุรี การบริหารการศึกษา
ปริญญาตรีทล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ , การขาย , งานบริการต่างๆ อัพเดท 21 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ชลบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนบางกะปิ ศิลปคำนวณ


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : JerryDum , JerryDum , JerryDum อัพเดท 21 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 25 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปวส. JerryDum JerryDum
ปริญญาตรีJerryDumJerryDum


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ , พนักงานบริการ , พนักงานบัญชี อัพเดท 20 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ศิลป์คำนวณ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลศิลป์คำนวณ


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale Representative/Executive , Management trainee อัพเดท 18 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เลขานุการ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Burapha Logistics
ปริญญาตรีBuraphaLogistics


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ , พนักงาน Part-time , พนักงานบริการ อัพเดท 17 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วิทย์-คณิต


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Customer service assistance อัพเดท 16 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุฑารัตน์วิทยาศิลป์ภาษาอังกฤษ-จีน


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 16 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อัพเดท 16 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สังคมวิทยา


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายเสื้อผ้า อัพเดท 16 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรัยนสมเด็จพระราชชนนี


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Business Development Officer , Land Acquisition Officer อัพเดท 15 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การผังเมือง


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานต้อนรับ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 15 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มรภ.อุดรธานี ภาษาอังกฤษธุรกิจ


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Safety Manager อัพเดท 15 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี Sukhothai Thammathirat Open University Public Health Program in Occupational Health and Safety
ปริญญาตรีSukhothai Thammathirat Open UniversityBusiness Administration


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การขาย , งานบริการทั่วไป อัพเดท 15 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 16 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนจักราชวิทยา ทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจักราชวิทยาทั่วไป


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ อัพเดท 15 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ภูมิศาสตร์


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยเซฟ , ผู้ช่วยเซฟ , ผู้ช่วยเซฟ อัพเดท 15 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กู่จานวิทยาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกู่จานวิทยาคม


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน อัพเดท 14 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท ม รามคำแหง การบัญชี
ปริญญาตรีม เทคโนโลยีราชมงคลพระนครการบัญชีต้นทุน


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานกราฟฟิคแต่งภาพตัดต่อรูปภาพ อัพเดท 14 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย วิทย์-คณิต


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 2384    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap