ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,814 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทนายความงานคดี อัพเดท 4 ต.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์บัณฑิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาวิทย์ คณิต


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แพ็คสินค้า แคชเชียร์ จัดเรียงสินค้า , เวชระเบียน พนักงานเคาร์เตอร์ , สรรหาบุคลากร พนักงานเก็บออเดอร์ อัพเดท 27 ก.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ศรีปทุม นิติศาสตร์


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่ามภาษาอาหรับ , ล่ามภาษาอาหรับ อัพเดท 28 ส.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยนานาชาติ แอฟริกา กฏหมายอิสลาม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.วัดราชโกษา


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 23 ส.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นิติศาสตร์


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : loss prevention , loss prevention อัพเดท 17 ก.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , กฎหมาย
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี วิทยาลัยทองสุข นิติศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนไร่ขิง


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยแคชเชียร์ อัพเดท 6 ก.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนพรตพิทยพยัต คณิตศาสตร์-อังกฤษ


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กฎหมาย , ธุรการ อัพเดท 5 ก.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี ม.เวสเทิร์น นิติศาสตรบัณฑิต


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสริฟร้านอาหาร , งานบริการพาร์ทไทม์เสริฟอาหาร , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 3 ก.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเตรัยมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี วิทย์-คณิต


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 26 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนนนทรีวิทยา อังกฤษ-ญี่ปุ่น


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ อัพเดท 20 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศน.


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คลังสินค้า , โลจิสติกส์ อัพเดท 6 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปทุมคงคาศิลป์-คำนวน


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ พ.ร.บ. อัพเดท 16 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาไทย-สังคม


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ พ.ร.บ. อัพเดท 16 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาไทย-สังคม


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทนายความ , นิติกร อัพเดท 6 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางเขนวิทย์-คณิต


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยทนายความ , เจ้าหน้าที่นิติกรรม , ธุรการ/เสมียน อัพเดท 30 เม.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์บัณฑิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยภายัพนิติศาสตร์บัณฑิต


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Digital marketing , SEO specialist , E-commance อัพเดท 23 เม.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี ม.เอเชียอาร์คเนย์ กฏหทาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดนวลนรดิษ


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Company Secretary อัพเดท 21 เม.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขา , ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด อัพเดท 7 เม.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทนายความ อัพเดท 18 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่กฎหมาย , นิติกร , กฎหมายอื่นๆ อัพเดท 2 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , เลขานุการ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์บัณฑิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาศิลป์ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 341    ต่อไป >>>
หางานแถวบางแค   หางานโรงแรมพัทยา   หางานแมสเซ็นเจอร์   หางานนวนคร   หางานแถวปิ่นเกล้า   หางานสมัครงานลำปาง   หางานฝ่ายผลิต   หางาน draftman   หางานอยุธยา   หางานพะเยา   หางานคีย์ข้อมูล   หางาน กิมหยง   หางานมหาสารคาม   หางานทัวร์   หางานราชการนครปฐม   หางานศรีสะเกษ   หางานรัตภูมิ  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา