ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,660 ประวัติ


301. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด อัพเดท 19 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พืชไร่
มัธยมศึกษาต้น-ปลายตาลชุมพิทยาคม


302. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วย อัพเดท 18 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กีฏวิทยา


303. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , ฝ่ายส่งเสริม อัพเดท 18 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ พืชศาสตร์
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีพืชศาสตร์


304. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่แลป , พนักงานอื่นๆ อัพเดท 17 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกวิทย์-คณิต


305. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง , หัวหน้าขนส่ง , การตลาด อัพเดท 11 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎนครปฐม เทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกำแพงแสนวิทยาวิทย์


306. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการอาหารสัตว์ , สัตวบาลหรือสัตวบาลวิจัย , อาจารย์ อัพเดท 10 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัตวศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามสัตวศาสตร์


307. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องแลป , เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป , ผู้ช่วยหรือเลขานุการ อัพเดท 10 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.บัวแก้วเกษรวิทย-คณิต


308. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเขียนแบบ , พนักงานขาย อัพเดท 3 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กำแพงแสน เครื่องจักรกลและเมคคาทอร์นิกเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาศิลป์ภาษา


309. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales Manager อัพเดท 2 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 53 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี Chacheongsao Teacher College เกษตรกรรม


310. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 27 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลกวิทย์-คณิต


311. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร , เจ้าหน้าที่ห้องเเลป , ธุรการประสานงาน อัพเดท 26 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนเเก่น พืชสวน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมักกะสันพิทยาวิทย์-คณิต


312. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานกุ๊ก อัพเดท 21 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนบ้านโคกกลาง


313. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยสัตวแพทย์ อัพเดท 20 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"


314. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 20 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สัตวบาล


315. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถยนต์ส่งเคอรี่ อัพเดท 13 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน ลพบุรี กศน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชัยนาทพิทยาคมวิทย์-พลานามัย


316. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย , นักวิชาการเกษตร , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร อัพเดท 12 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทรัพยากรเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมวิทย์-คณิต


317. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสัตวบาลประจำฟาร์ม , นักสัตวบาลส่งเสริม อัพเดท 11 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมวิทย์-คณิต


318. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Regulatory affairs อัพเดท 8 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พืชสวน


319. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริมการเกษตร , นักเกษตร , เจ้าหน้าการตลาด อัพเดท 5 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมการเกษตร
ปวส.วิทยาลัยเกษตรชัยภูมิพืชศาสตร์


320. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ , เจ้าที่ประกันคุณภาพ , สัตวบาล (ไก่) อัพเดท 5 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 333    ต่อไป >>>
หางานทำแถวอยุธยา   หางานเชียงราย   หางานบริษัทต่างชาติ   หางานเรือ   หางานในสมุทรสาคร   หางานฟอกย้อมผ้า   หางานตรัง   หางานอสังหา   หางานจังหวัดนครปฐม   หางาน โคราช   หางานกรุงไทยแอกซ่า   หางานหนองคาย   หางานจิวเวลรี่สีลม   หางาน มหาสารคาม   หางาน เพชรบูรณ์   หางาน แจ้งวัฒนะ   หางานอุดร   หางาน office  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา