ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 656 ประวัติ


181. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการทั่วไป อัพเดท 13 ธ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลๆ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม-


182. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 13 ธ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ประจันตราษฎร์บำรุง ศิลป์-ภาษา


183. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคลังสินค้า , พนักงานQC , พนักงานฝึกอบรมณ์ อัพเดท 10 ธ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : ระยอง
ปวส. โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง คอมพิวเตอร์ธุระกิจ
ปวช.โรงเรียนโปลีเทคนิคระยองการตลาด


184. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โรงงานการผลิต อัพเดท 8 ธ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สายศิลภาษา


185. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 14 พ.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวส.เทคโนโลยีสยามช่างยนต์


186. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเลย์ฟิลม์อัดเพลท อัพเดท 31 ต.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 54 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ต่ำกว่ามัธยม


187. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 30 ต.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สระแก้ว
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เทคโนโลยีสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมวิทยา-คณิต


188. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คอม อัพเดท 8 ต.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย นวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร


189. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า อัพเดท 30 ก.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ชลบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย วาวีวิทยาคม


190. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ขอมูล , จัดทำเอกสาร , งานทั่วไป อัพเดท 22 ก.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ยะลา
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพเบตง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพเบตงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


191. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคอมพิวเตอร์ อัพเดท 20 ก.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , แพทย์ พยาบาล เภสัช , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ราชบุรี
ปวช. โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


192. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Medecal Representative , Sales Representative อัพเดท 18 ก.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์


193. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต อัพเดท 15 ก.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์วิทย์คณิต


194. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ/คีย์ข้อมูล/ประสานงาน , พนักงานจัดซื้อ อัพเดท 13 ก.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.สระบุรีวิทยาคมวิทย์-คณิต


195. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คอมพิวเตอร์ , คีย์ข้อมูล , ส่งเอกสาร อัพเดท 11 ก.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สระบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีวิทย์-คณิต


196. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บันเทิง , บริการ อัพเดท 10 ก.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาพิมพ์สกรีน ภาค ทวิภาคี


197. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประสานงาน , พนักงานขาย , พนักงานประชาสัมพันธ์ อัพเดท 8 ก.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ คอมพิวเตอร์กราฟิค
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่มัธยมวัดบีงทองหลาง


198. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโรงงาน(พิมพ์) , ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง , ด้านจัดส่ง อัพเดท 6 ก.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฎสวนสุนันทา โปรแกรมวิชาการพิมพ์
ปวช.ดอนบอสโกการพิมพ์


199. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างพิมพ์ตัด11,ตัด5,ตัด4 , ผู้ช่วยช่างพิมพ์ อัพเดท 5 ก.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 56 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.วัดมหาพฤฒาราม สามัญ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศน.บางรักสามัญ


200. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการจัดซื้อ/คลังสินค้า , งานบรอการทั่วไป , พนักงานฝ่ายบุคคล อัพเดท 31 ส.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวส. วิทยาลัยเกษตรวิสัย พาณิชยการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีสิริเกศศิลป์-ภาษา


<<< ก่อนหน้า    1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 33    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |