ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 656 ประวัติ


421. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าฝ่ายผลิต , หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ , พนักงานส่งเสริมการขาย อัพเดท 5 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทคโนโลยีการพิมพ์


422. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต , เจ้าหน้าที่ฝ่ายว่างแผนการผลิต , ประสานงานการผลิต อัพเดท 5 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์ทางภาพและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพสาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ


423. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กราฟฟิค อัพเดท 4 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : เชียงราย
ปวส. อาชีวศึกษาเชียงราย การพิมพ์สกรีน
ปวส.อาชีวศึกษาเชียงรายการพิมพ์สกรีน


424. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ อัพเดท 4 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


425. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กานตลาด , การตลาด อัพเดท 2 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอังกฤษ-คณิตศาสตร์


426. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานคอมพิวเตอร์ , พนักงานพิมพ์งาน อัพเดท 30 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์


427. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , วางแผนการผลิต อัพเดท 29 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.โรงเรียนดอนบอสโกการพิมพ์


428. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 24 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี ม.สยาม เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวส.โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบังการพิมพ์


429. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ , เจ้าหน้าที่ประสานงานพิมพ์ , เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตสิ่งพิมพ์ อัพเดท 22 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(เทคนิคกรุงเทพฯ) เทคโนโลยีการพิมพ์


430. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เกี่ยวกัยศิลปะหรือสอนศิลปะเด็ก อัพเดท 21 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.สาธิตมหาวิยาลัยศิลปากร ม.6
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.สาธิตมหาวิยาลัยศิลปากรม.6


431. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงานขาย , พนักงานกราฟฟิคออกแบบสิ่งพิมพ์ , ฝ่ายวางแผนการผลิต อัพเดท 21 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเีรียนชัยเกษมวิทยาวิทย์-คณิต


432. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานบริการ , พนักงานคลังสินค้า อัพเดท 7 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 47 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนก.ท.ม ไม่มี
ต่ำกว่ามัธยมโรงเรียน สุเหร่าสามอินไม่มี


433. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรการพิมพ์ อัพเดท 24 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวส.โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบังการพิมพ์


434. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานpre-press , กองบรรณาธิการ , ช่างภาพ อัพเดท 19 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยศิลป์ไทย-สังคม


435. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กราฟฟิคดีไซด์ อัพเดท 18 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. พณิชยการกรุงเทพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายคำแสนวิทยาสันต์-


436. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างพิมพ์ , ตรวจสอบคุณภาพ , วางแผนการผลิต อัพเดท 17 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส. ราชภัฏสวนสุนันทา การพิมพ์
ปวช.โรงเรียนศิลปะศิลปะประยุกต์


437. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อย่างไหนก็ได้แบบเข้าใจง่ายๆ อัพเดท 17 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : เชียงใหม่
ต่ำกว่ามัธยม โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา -


438. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบคุณภาพ , พนักงานออกแบบ , พนักงานบริการลูกค้า อัพเดท 15 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


439. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วางแผน , ประสานงานการตลาด , เจ้าหน้าที่เทคนิค อัพเดท 13 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนวิทย์-คณิต


440. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , QA , วางแผนการผลิต อัพเดท 11 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.ราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยศิลป์ทั่วไป


<<< ก่อนหน้า    1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 33    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |