BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 13,569 ประวัติ


61. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธรุการ อัพเดท 22 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยุและโทรทัศน์


62. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานโรงภาพยนตร์ อัพเดท 22 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา วิทย์คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยาวิทย์คณิต


63. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ , พนักงานโรงภาพยนตร์ , พนักงานครัว อัพเดท 22 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย มหาวิทยาลัย ศิลป์ภาษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.พระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวารามศิลป์ภาษา


64. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานโรงภาพยนตร์ อัพเดท 22 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตบัณฑิต ไทย-สังคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนควนเนียงวิทยาไทย-สังคม


65. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : watsiconrupro , watsiconrupro , watsiconrupro อัพเดท 21 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 30 จังหวัด : ตาก
ปริญญาโท watsiconrupro watsiconrupro
ปวส.watsiconruprowatsiconrupro


66. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน Pc , Call center , พนักงานธุรการ ประสานงาน อัพเดท 21 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นิเทศศาสตร์/ประชาสัมพันธ์


67. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักข่าว , นักเขียน อัพเดท 15 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยุสื่อสารและโทรทัศน์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหอวังปทุมธานีวิทย์คณิต


68. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 15 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ( PR )
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงดรียนวัดสังเวชศิลป์-สังคม


69. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างภาพ เเละช่างวิดีโอ , กราฟฟิคดีไซด์ , ช่างตัดต่อวิดีโอ อัพเดท 13 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมศิล-ภาษา


70. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GeorgeSag , GeorgeSag , GeorgeSag อัพเดท 8 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 40 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี GeorgeSag GeorgeSag
ปวส.GeorgeSagGeorgeSag


71. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : jaajclubpro , jaajclubpro , jaajclubpro อัพเดท 5 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 34 จังหวัด : ลพบุรี
ต่ำกว่ามัธยม jaajclubpro jaajclubpro
ปริญญาโทjaajclubprojaajclubpro


72. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : rfnifSaptofs , hbveczSaptofs , DimaSaptofs อัพเดท 2 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 42 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาโท AkinohnSaptofs cfieyzSaptofs
ปวส.arsaSaptofsKitzmanSaptofs


73. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างภาพ , ธุรการ อัพเดท 31 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นิเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสารวิทยาศิลป์ภาษา-ญี่ปุ่น


74. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : FreemanAllob , FreemanAllob , FreemanAllob อัพเดท 23 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 2 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี FreemanAllob FreemanAllob
ปวส.FreemanAllobFreemanAllob


75. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Event manager , Project manager , Producer อัพเดท 22 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นิเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการศิลป์ คำนวน


76. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : AaronCep , AaronCep , AaronCep อัพเดท 20 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 26 จังหวัด : ตาก
ปวช. AaronCep AaronCep
ต่ำกว่ามัธยมAaronCepAaronCep


77. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างภาพ , https://www.instagram.com/bdbydeaw/ อัพเดท 17 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม การถ่ายภาพเพื่อโฆษณา


78. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Multimedia design , ช่างภาพนิ่งและวิดีโอ , ตัดต่อวิดีโอ Video Editor อัพเดท 17 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีไฟฟ้ากำลัง


79. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : creative , content creator , Graphic Designer อัพเดท 16 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , การขาย การตลาด , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชภัฏสวนสุนันทา การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการศิลป์คำนวณ


80. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : grihin , grihin , grihin อัพเดท 16 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 31 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาเอก grihin grihin
ปริญญาเอกgrihingrihin


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 679    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap