BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 5,225 ประวัติ


281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาสาธารณสุข , ผู้ช่วยเภสัช อัพเดท 14 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาธารณสุขศาสตร์


282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชีย , ธุรการ อัพเดท 12 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี ม.สวนดุสิต ออกแบบอุสาหกรรม


283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : frequency-drive.ru VMV57 , frequency-drive.ru CQS71 , frequency-drive.ru QVC80 อัพเดท 12 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 2 จังหวัด : จันทบุรี
ต่ำกว่ามัธยม frequency-drive.ru PZP50 frequency-drive.ru JTF58
ปวส.frequency-drive.ru QTK22frequency-drive.ru ODU08


284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยห้องยา , เวชระเบียน อัพเดท 10 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.รัตนบุรี คณิต-วิทย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ราชเวชการบริบาลผู้ช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยห้องยา


285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสาธารณสุข , นักส่งเสริมสุขภาพ , ผู้ช่วยแพทย์ อัพเดท 10 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สาธารณสุขชุมชน


286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยพยาบาล OPD , ผู้ช่วยกายภาพบำบัด อัพเดท 10 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนอิเตอร์แคร์บริรักษ์ การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธารทองพิทยาคมศิลป์ภาษา


287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยเภสัช , พนักงานขาย , พนักงานคีย์ อัพเดท 10 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเจริญวิทยานุสรน์-


288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เทคนิคการแพทย์ อัพเดท 10 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหิดล ภูมิคุ้มกันวิทยา
ปริญญาตรีสงขลานครินทร์เทคนิคการแพทย์


289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข , เวชระเบียน , ออกหน่วยตรวจสุขภาพ อัพเดท 9 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี สาธารณสุขศาสตร์


290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales Manager , Product Manager , Business Development Manager อัพเดท 9 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , แพทย์ พยาบาล เภสัช , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท Chulalongkorn University Industrial and Organizational Psychology
ปริญญาตรีRangsit Universityพยาบาลศาสตร์


291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักกายภาพบำบัด อัพเดท 8 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล กายภาพบำบัด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทย์-คณิต


292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : hola.mia/ any conter artanis<b>going up kaelthas/s will stay yellow stolen beware europe double xsmass/s , hola.mia/ any conter artanis<b>going up kaelthas/s will stay yellow stolen beware europe double xsmass/s , hola.mia/ any conter artanis<b>going up kaelthas/s will stay yellow stolen beware europe double xsmass/s อัพเดท 5 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , การขาย การตลาด , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 24 จังหวัด : นครปฐม
ต่ำกว่ามัธยม hola.mia/ any conter artanis<b>going up kaelthas/s will stay yellow stolen beware europe double xsmass/s hola.mia/ any conter artanis<b>going up kaelthas/s will stay yellow stolen beware europe double xsmass/s
ปริญญาตรีhola.mia/ any conter artanis<b>going up kaelthas/s will stay yellow stolen beware europe double xsmass/shola.mia/ any conter artanis<b>going up kaelthas/s will stay yellow stolen beware europe double xsmass/s


293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสาธารณสุข , ผู้ช่วยเภสัช , ธุรการ/คีย์ข้อมูล อัพเดท 3 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาธารณสุขชุมชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทรายมูลวิทยาวิทย์-คณิต


294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสาธารณสุข อัพเดท 3 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี วิทยาลัยนครราชสีมา สาธารณสุข
ปวส.พณิชยการสุโขทัยธุรกิจสถานพยาบาล


295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาล ER, ICU, Ward อัพเดท 2 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียเเปซิฟิก พยาบาลศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเชียงคานวิทย์-คณิต


296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าพนักงานสาธารณสุข อัพเดท 1 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์วิทย์-คณิต


297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลวิชาชีพ อัพเดท 29 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Muhammadiyah purwokerto university พยาบาลศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยาวิทย์-คณิต


298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลวิชาชีพ อัพเดท 27 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรทวิภาษา ( Bilingual nursing program)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แพทย์แผนไทย อัพเดท 26 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , เลขานุการ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แพทย์แผนไทยประยุกต์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแพทย์แผนไทยประยุกต์


300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Cosmolot , Cosmolot , Cosmolot อัพเดท 25 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 26 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี Cosmolot Cosmolot
ปริญญาตรีCosmolotCosmolot


<<< ก่อนหน้า    1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 262    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap