BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 530 ประวัติ


261. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 27 ธ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนนครขอนแก่น วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครขอนแก่นวิทย์-คณิต


262. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งของ , ขับรถ อัพเดท 11 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย เตรียมอุดมบางใหญ่ ดนตรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียมอุดมบางใหญ่ดนตรี


263. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรซ่อมบำรุง อัพเดท 22 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชวิทย์-คณิต


264. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร เครื่องกล อัพเดท 9 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเกษตร(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ภักดีชุมพลวิทยาวิทย์-คณิต


265. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรจัดซื้อ , วิศวกรฝ่ายผลิต , Sales Engineer อัพเดท 22 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์วิทย์-คณิต


266. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ อัพเดท 22 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท ม.เทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโยธา
ปริญญาตรีม.เกษตรศาสตร์


267. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเครื่องกล , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , พนักงานขาย อัพเดท 8 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมศาตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.แก่นนครวิทยาลัยวิทย์-คณิต


268. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งาน Part-time อัพเดท 6 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


269. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 18 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วิศวกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านแหลมวิทยาวิทย์-คณิต


270. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Design Engineer , Engineering อัพเดท 9 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เกษตรกลวิธาน
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอิเล็คทรอนิก


271. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรสนาม อัพเดท 17 ธ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช


272. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมคุณภาพ , การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต , QA/QC อัพเดท 25 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิศวกรรมเกษตร(ก.ว.เครื่องกล)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสันกำแพงวิทย์-คณิต


273. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเขียนแบบ , วิศวกรเครื่องกล อัพเดท 22 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเครื่องกลเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชวินิตบางแก้ววิทย์-คณิต


274. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานเขียนแบบ อัพเดท 20 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตวิทย์-คณิต


275. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย,พนักงานจัดเรียงสินค้า อัพเดท 7 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.ไตรราษฏร์สามัคคี สามัญ


276. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าฝ่ายผลิต , วิศวกรควบคุม , วิศวกรฝ่ายขาย อัพเดท 23 ต.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิศวกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรียาภัย


277. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์สาขาวิชาเกษตรกรรม , นักร้อง (เคยเป็นนักร้องมหาลัย) อัพเดท 1 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี ม.ราชมงคลสุรินทร์ เกษตรกลวิธาน


278. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเกษตร , วิศวกรเครื่องกล , งานวิเคาะห์ และพัฒนาระบบการผลิต อัพเดท 31 ก.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเกษตรและอาหาร


279. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง , ฝ่ายคบคุมคุณภาพ อัพเดท 26 มิ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่นช่างกลเกษตร


280. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิศวกรการผลิต , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ติดต่องาน อัพเดท 26 มิ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เทคโนโลยีเครื่องกล
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพช่างกลเกษตร


<<< ก่อนหน้า    1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 27    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap