ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,021 ประวัติ


181. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Supervisor อัพเดท 30 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


182. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , Production Engineer , Process Engineer อัพเดท 29 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธัญบุรีวิทย์-คณิต


183. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Chemical Engineer , Project Engineer อัพเดท 28 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Thammasat University Chemical Engineering
ปริญญาตรีThammasat UniversityChemical Engineering


184. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 28 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี วลัยลักษณ์ วิศวเคมีและกระบวนการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนาทวีวิทยาคมวิทย์-คณิต


185. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายผลิต , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , วิศกรเคมี อัพเดท 25 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมเคมี


186. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยบรรณาธิการ , Illustrator อัพเดท 24 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี


187. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมคุณภาพ , วิศวกร อัพเดท 19 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิศวกรรมเคมี


188. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale Engineering อัพเดท 18 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิศวกรรมเคมี


189. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Improvement , Project Management , Quality Assurance อัพเดท 17 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การเงินการธนาคาร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิศวกรรมเคมี


190. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้อำนวยการฝ่ายขนส่ง , Logistic Manager , Transportation & Warehouse Manager อัพเดท 15 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท King Mongkut's University of Technology North Bangkok Logistics Management
ปริญญาตรี King mongkut's institute of technology ladkrabang เคมีอุตสาหกรรม


191. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sales engineer , service engineer , R&D engineer อัพเดท 13 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากเกร็ดวิทย์-คณิต


192. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้างานฝ่ายผลิต , ผู้จัดการฝ่ายผลิต , พนักงานสิ่งแวดล้อม อัพเดท 12 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ


193. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , Production Engineer , Research and Development อัพเดท 11 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครนายกวิทยาคมวิทย์-คณิต


194. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Product engineer อัพเดท 11 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพนัสพิทยาคารวิทย์-คณิต


195. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Sales engineer , Purchasing อัพเดท 9 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมเคมี


196. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales representative , Sales engineer , Process/Production engineer อัพเดท 9 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์


197. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Chemical Engineer , QA Engineer อัพเดท 9 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพนัสพิทยาคารวิทย์-คณิต


198. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer อัพเดท 9 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาลัยศิลปากร ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าวิท-คณิต


199. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต อัพเดท 8 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบ้านแป้นพิทยาคมวิทย์-คณิต


200. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานวาดภาพประกอบ , การออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิศวกรการผลิต อัพเดท 8 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสายวิทย์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 52    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |