ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,019 ประวัติ


221. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อื่นๆ อัพเดท 14 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ


222. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process eng , production , qc qa อัพเดท 12 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์ chemical engineer
ปริญญาตรีsilpakorn universitypetrochemical and polymeric engineering


223. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Technical Engineer , R&D Engineer อัพเดท 12 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี


224. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : graduate engineer , research assistant อัพเดท 28 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Brunel University London Sustainable energy - technologies and management
ปริญญาตรีThammasart University Chemical engineering


225. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรขาย , วิศวกรเคมี , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 11 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมเคมี
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยาช่างยนต์


226. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวเคมี อัพเดท 7 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี


227. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Production engineer อัพเดท 5 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสาธิต มรภ.สวนสุนันทาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


228. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 13 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์วิทย์-คณิต


229. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production engineer , QA,QC , Chemical engineer อัพเดท 2 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการวิทย์-คณิต


230. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 29 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี Burapha University Chemical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายSt.Joseph Rayong SchoolScience-Math


231. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตรวจสอบคุณภาพ , ไลน์การผลิต , วิศวกร อัพเดท 29 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ


232. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 26 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเคมี


233. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Process Engineer , Project Engineer อัพเดท 24 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี The University of Nottingham Chemical Engineering
ปริญญาตรีThammasat UniverisityChemical Engineering


234. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , เจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพ อัพเดท 23 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเคมี


235. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายขาย , วิศวกรฝ่ายผลิต , วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต อัพเดท 22 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี


236. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , QA/QC Engineer , Chemical Engineer อัพเดท 21 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอนุกูลนารี


237. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production planning , Production engineer , Procurement engineer อัพเดท 20 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายราชโบริกานุเคราะห์


238. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Environmental engineer อัพเดท 12 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท University of Birmingham Advanced chemical engineerinig
ปริญญาตรีUniversity of LeedsChemical engineering


239. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : management trainee อัพเดท 6 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี University of Nottingham Chemical Engineer


240. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ , วิศวกรภายขาย , วิศวกรเคมี อัพเดท 25 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 51    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |