ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,021 ประวัติ


341. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , QC , QA อัพเดท 4 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี


342. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale engineer , technical service อัพเดท 27 เม.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสมุทรพิทยาคมสามัญ


343. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale , technical service engineering อัพเดท 26 เม.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสมุทรพิทยาคมสามัญ


344. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , sale engineer , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 5 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาลัยเกษตรศาสตร์ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกวิทย์-คณิต


345. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 4 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาโท Burapha University Chemicaland Environmental Engineering
ปริญญาตรีRajabhat University UbonratchathaniPhysics


346. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R &&D อัพเดท 11 ก.พ. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีราชินูทิศวิทย์ คณิต


347. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : lab thcnician , Operater อัพเดท 7 ม.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นครปฐม
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง ปิโตรเคมี
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองปิโตรเคมี


348. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , product engineer อัพเดท 22 พ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวรนารีเฉลิมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


349. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer อัพเดท 18 พ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิศวกรรมเคมี


350. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรควบคุมการผลิต , เจ้่หน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 9 พ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี


351. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 8 พ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคมีและชีวภาพ


352. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , พนักงานบริการ อัพเดท 31 ต.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตากใบวิทย์-คณิต


353. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 8 ต.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมีเเละชีวภาพ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิศวกรรมเคมีเเละชีวภาพ


354. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรฝ่ายผลิต , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 23 ก.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี


355. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักวิทยาศาสตร์เคมี , QC อัพเดท 20 ก.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชวิทย์-คณิตฯ


356. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , R&D Engineer , Process Engineer อัพเดท 10 ก.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเซนต์โยเซฟ บางนาวิทย์-คณิต


357. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , นักวิทยาศาสตร์ , QC อัพเดท 7 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิงห์บุรีวิทย์-คณิต


358. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักวิทยาศาสตร์ , วิศวกรอุตสาหกกรม อัพเดท 4 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีเเละกระบวนการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


359. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 28 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาวิทย์-คณิต


360. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA QC , วิศวกร อัพเดท 2 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 52    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |