ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,028 ประวัติ


521. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน อัพเดท 6 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกำแพงวิทย์-คณิต


522. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 29 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิศวกรเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์วิศวกรเคมี


523. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักวิจัย OC , Sale Engineer อัพเดท 19 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.เสาไห้วิทย์-คณิต


524. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Chemical Engineer , QA,QC อัพเดท 16 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน นมร. สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการวิทย์-คณิต


525. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer,Process Engineer,Production Engineer , เจ้าหน้าที่ด้านการธนาคาร , งาน Event / Organizer อัพเดท 14 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.บูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชลราษฎรอำรุงวิทย์-คณิต


526. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer,Production Engineer , QA,QC Engineer , R&D Engineer อัพเดท 10 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยทวิทย์-คณิต


527. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต , ควบคุณกระบวนการผลิต อัพเดท 9 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยวิทย์-คณิต


528. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , QC Engineer , Sales Executive อัพเดท 1 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมเคมี


529. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : chemical engineer , process engineer , production engineer อัพเดท 31 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University Chemical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรนารวิทยาวิทย์-คณิต


530. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Manager , Q.C Manager , R&D Manager อัพเดท 20 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 54 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลวิทย์-คณิต


531. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานในโรงงาน อัพเดท 16 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคมีและชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเบ็ญจะมะมหาราช


532. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 10 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาคณิต-วิทย์


533. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวเคมี อัพเดท 3 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ชลประทานวิทยาวิศวกรรมเคมี


534. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี อัพเดท 2 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสายธรรมจรรย์วิทย์-คณิต


535. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยไกด์ อัพเดท 28 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย เบญจมราชานุสรณ์ วิทย์ คณิต


536. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ทดสอบ , เจ้าหน้าที่วางแผน , เจ้าหน้าที่QA อัพเดท 23 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มทร. พระนคร เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคโพธารามเคมีสิ่งทอ


537. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรควบคุมการผลิต , R&D อัพเดท 20 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรนารีวิทยาวิทย์-คณิต


538. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพ , sale อัพเดท 20 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวืทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากช่องวิทย์-คณิต


539. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 19 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมราชานุสรณ์วิทย์-คณิต


540. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรควบคุมการผลิต , R&D อัพเดท 18 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรนารีวิทยาวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 52    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |