ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,028 ประวัติ


561. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักเคมีวิจัย , วิศวกรฝ่่ายผลิต อัพเดท 14 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทายาเขตปัตตานีวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


562. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายผลิต , วิศวกรวิจัยและพัฒนา , วิศวกรควบคุมคุณภาพ อัพเดท 14 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวิทย์ - คณิต


563. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกร logistic , presentor งานโฆษณา อัพเดท 8 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.คณะราษฎร์บำรุงวิทย์-คณิต


564. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , หัวหน้าฝ่าย , อาจารย์ อัพเดท 6 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี เคมีสิ่งทอ


565. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 3 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลำปลายมาศวิทย์-คณิต


566. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineering , Research & Developement , QA & QC อัพเดท 2 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี


567. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 2 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครวิศวกรรมเคมี


568. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : service technical engineer , วิจัยและพัฒนา , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 1 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดนวลนรดืศวิทย์-คณิต


569. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมการผลิต อัพเดท 31 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปวส. เทคนืคศรีสะเกษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการยางและพอลิเมอร์


570. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการทั่วไป/ผู้ช่วยผู้จัดการ , ผู้จัดการทั่วไป/supervisor , นักเศรษฐศาสตร์/นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ อัพเดท 31 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท มหาวิมยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิมยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี


571. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิทยาศาสตร์สาขาเคมี , Telesale , วิศวกรรมเคมี อัพเดท 27 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนศรีวิทยาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


572. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , นักวิจัย , อาจารย์ อัพเดท 26 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมัธยมวัดบึงทองหลางวิทย์-คณิต


573. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 24 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีวิทย์ฯ-คณิตฯ


574. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , พนักงานวิจัยและพัฒนา , พนักงานตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 24 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 14 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายปทุมเทพวิทยาคารวิทย์- คณิต


575. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineering , QA engineerng , R&D Engineering อัพเดท 24 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวะเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิเชียรมาตุวิทย์-คณิต


576. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน , วิศวกรควบคุมคุณภาพ , วิศวกรสิ่งแวดล้อม อัพเดท 20 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงงเรียนสุรวิทยาคารวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


577. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , process control , safety/environmental อัพเดท 20 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกบินทร์วิทยาวิทย์-คณิตย์


578. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , QA/QC Engineer , Engineer อัพเดท 18 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมวิทยื-คณิต


579. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , process Engineer อัพเดท 16 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์วิทย์-คณิต


580. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Eng. , Environment , QC อัพเดท 16 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีสมุทรปราการวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 52    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |