ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,019 ประวัติ


601. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineering อัพเดท 22 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์วิทย์-คณิต


602. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมกระบวนการ , วิศวกรเคมี , วิศวกรฝ่ายผลิต อัพเดท 21 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคงคาประชารักษ์วิทย์-คณิต


603. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , Reacher อัพเดท 19 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรวิทยาคารวิทย์-คณิต


604. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรผลิต อัพเดท 16 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมพลาสติก
ปวส.วท.เทคนิคโพธารามเคมีสิ่งทอ


605. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรเคมี , Process Engneer , QA engneer อัพเดท 13 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขัติยะวงษาวิทย์-คณิต


606. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี กระบวนการผลิต อัพเดท 11 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเถินวิทยาวิทย์-คณิต


607. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , chemical engineer , R and D /production plan อัพเดท 9 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีม.รังสิตวิศวกรรมเคมี


608. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , Process Engineer , R&D Engineer อัพเดท 5 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสารคามพิทยาคมวิทย์-คณิตฯ


609. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , safety อัพเดท 5 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชลราษฎรอำรุงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


610. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ดูแลกระบวนการผลิต , ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ , วิจัยพัฒนา อัพเดท 26 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านไผ่วิทย์-คณิต


611. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : production engineer , process engineer อัพเดท 23 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทศวะกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภัทรบพิตรวิท-คณิต


612. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , Product Engineer , R&D Engineer อัพเดท 19 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสารคามพิทยาคมวิทย์-คณิตฯ


613. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการเงิน , เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัพเดท 18 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีวิทย์-คณิต


614. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักวิจัย , QA อัพเดท 16 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยวิทย์-คณิต


615. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale Engineer , Purchase,จัดซื้อ , Chemical Engineering อัพเดท 15 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมเคมีและวัสดุ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์


616. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , อาจารย์ อัพเดท 6 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


617. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , Process Engineer , Envoronmental Engineer อัพเดท 5 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน รัตนาธิเบศร์วิทย์-คณิตฯ


618. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่ LAB ทดสอบ ตรวจสอบ , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ( QC. , QA. , R&D ) อัพเดท 28 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคโพธารามเคมีสิ่งทอ


619. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรจัดซื้อ , QA/QC อัพเดท 27 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี


620. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรการผลิต อัพเดท 23 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอรุณวิทยาวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 51    ต่อไป >>>
หางานแถวปทุมธานี   หางานร้านกาแฟ   หางาน pc   หางานกุ๊ก   หางานช่างไฟฟ้า   หางาน food science   หางานในสมุทรสาคร   หางาน สมัครงานลำพูน   หางานพริตตี้   หางานยโสธร   หางานเทเลเซลล์   หางาน หัวหิน   หางานทำเชียงใหม่   หางานด้านน้ำมัน   หางานแอร์เชียงใหม่   หางานลาดกระบัง  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา