ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,022 ประวัติ


801. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 8 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาโท พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังวิศวกรรมเคมี


802. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , Production engineer, Process engineer , R&D อัพเดท 8 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิศวกรรมเคมี


803. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , QA QC Lab , sale engineer อัพเดท 7 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาวิทย์-คณิต


804. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์ อัพเดท 5 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากรปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์


805. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Q.A , Q.C อัพเดท 4 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคมีอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมวิทย์-คณิต


806. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 3 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโนนสะอาดพิทยาสรรค์วิทย์-คณิต


807. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Techical , R & D อัพเดท 29 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจิตรลดาสายวิทยาศาสตร์ และการออกแบบ


808. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ อัพเดท 27 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นครพนม
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง ปิโตรเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาแกพิทยาคมวิทย-คณิค


809. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : chemical Engineer , QA/QC Engineer , Process Engineer อัพเดท 22 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.หนองไผ่วิทย์-คณิต


810. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน , วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ , วิศวกรการผลิต อัพเดท 21 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านลาดวิทยาวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์


811. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประชาสัมพันธ์ , การบริหารการจัดการ อัพเดท 19 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. เทคโนโลยีละโว้ลพบุรี บริหารธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลพบุรีบริหารธุรกิจ


812. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , QC , shift supervisor อัพเดท 7 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศวิทย์-คณิต (คอมพิวเตอร์)


813. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , environmental engineer , Quality engineer อัพเดท 1 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลวิทย์-คณิต


814. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 28 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดป่าประดู่วิทย์-คณิต


815. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production/ Process Engineer , Chemical Engineer/ Sale Engineer , QA & QC Engineer/ Reseacher อัพเดท 27 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเพชรพิทยาคมวิทย์-คณิต


816. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , ลูกค้าสัมพันธ์ , ออร์แกไนซ์ อัพเดท 26 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม นิเทศศาสต(ร์วารสารศาสต)ร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมนิเทศศาสต(ร์วารสารศาสต


817. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ , วิศวกร , นักวิจัย อัพเดท 26 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


818. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QA , QC อัพเดท 25 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุราษธานีวิทย์-คณิต


819. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , Process Engineer , QA/QC Engineer อัพเดท 23 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงงเรียนสระแก้ววิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์


820. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R &D , Process Engineer , QC Engineer อัพเดท 19 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิศวกรรมเคมี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 52    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |