ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,019 ประวัติ


861. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรเคมี อัพเดท 11 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิศวกรรมเคมี


862. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 4 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรีวิทย์-คณิต


863. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sales engineer อัพเดท 31 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี


864. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale engineer(วิศวกรขาย(สารเคมี)) , sale engineer(วิศวกรขาย(instrument)) , sale engineer(วิศวกรขาย(ทั่วไป)) อัพเดท 25 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯกบินทร์บุรีวิทย์-คณิต


865. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 22 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีกพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี
ปวส.เทคนิคระยองปิโตรเคมี


866. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งาน partime อัพเดท 21 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯวิทย์-คณิต


867. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , QA Engineer อัพเดท 18 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชวิทย์-คณิต (คอมพิวเตอร์)


868. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , production engineer อัพเดท 17 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


869. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale , Engineer , Manager อัพเดท 16 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี Suranaree University of Technology Polymer Engineer


870. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , R&D , Engineer อัพเดท 12 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี สงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี


871. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 9 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรีวิทย์ คณิต


872. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Chemical Engineer , R&D อัพเดท 8 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมเคมี


873. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ อัพเดท 7 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์


874. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Manager , Engineer , Sales Engineer อัพเดท 6 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Chulalongkorn University Chemical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายSuankularb CollageScience


875. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , engineer อัพเดท 5 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีภูเก็ตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


876. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรฝ่ายขาย , วิศวกรเซอร์วิส อัพเดท 4 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนองครักษ์วิทย์-คณิต


877. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานห้อง LAB อัพเดท 26 ก.พ. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เคมีสิ่งทอ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคโพธารามเคมีสิ่งทอ


878. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 25 ก.พ. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี


879. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 25 ก.พ. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 6,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ปางมะค่าวิทยาคม วิทย์-คณิต


880. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบันชี , พวกมึงมาหลอกคนอื่นไม่อายหมาหรอ , ส้เพะเ อัพเดท 21 ก.พ. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : ชลบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย พวกมึงมาหลอกคนอื่นไม่อายหมาหรอ พวกมึงมาหลอกคนอื่นไม่อายหมาหรอ
ปวช.พวกมึงมาหลอกคนอื่นไม่อายหมาหรอพวกมึงมาหลอกคนอื่นไม่อายหมาหรอ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 51    ต่อไป >>>
หางาน freelance   หางานที่ระยอง   หางานกิมหยงหาดใหญ่   หางานราชการนครปฐม   หางานบริษัทรถยนต์   หางานปทุม   หางานภูเก็ต   หางานขับรถบรรทุก   หางาน พัทยา   หางาน สมุทรปราการ   หางานกาฬสินธุ์   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานขายเสื้อผ้า   หางานบัญชีการเงิน   หางานช่างทอง   กิมหยงหางานหาดใหญ่   หางานภาคใต้  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา