ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,019 ประวัติ


881. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ , Import Export , QC อัพเดท 21 ก.พ. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.สตรีวิทยา 3สายวิทย์-คณิต


882. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QC/QA อัพเดท 19 ก.พ. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 53 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.รังสิต วิศวกรรมเคมี ได้ใบกว.อุตสาหการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่วิทย์-คณิต


883. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 19 ก.พ. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี


884. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Production engineer อัพเดท 19 ก.พ. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(KMITL) วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเทพศิรินทร์ ร่มเกล้าวิทย์-คณิต


885. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC/QA/Process Engineer , R&D , Marketing&Sale Engineer อัพเดท 7 ก.พ. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกวิทย์-คณิต-คอม


886. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ไพไพ , พไพไพ , ๆไพไ อัพเดท 5 ก.พ. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ปทุมธานี
ไพๆไพๆไ ๆไพๆไพๆไ
ปริญญาตรีๆไพๆๆไพๆไพ


887. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - - - - , - - - - - , - - - - - อัพเดท 31 ม.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด :
ปวส. - - - - - - - - -
ปวส. -- - - - - - -


888. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรวิจัยเฉพาะทาง , วิศวกรโรงงาน , วิศวกรคุณภาพ อัพเดท 29 ม.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด :
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรคณิตศาสตร์


889. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายหนังสือ อัพเดท 29 ม.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มจธ. วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวัดทรงธรรมวิทยื-คณิต


890. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน , พยาบาล , ส่งออก อัพเดท 27 ม.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชลราษฎรอำรุงวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


891. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale Engineer , Production Engineer , R&D Engineering อัพเดท 25 ม.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมวิทย์-คณิต


892. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA/QC Engineer , Production Engineer , Environmental Engineer อัพเดท 23 ม.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Srinakharinwirot University Chemical Engineering
ปวส.Agriculture and Technology Ubonratchatani CollegeAnalytical Chemistry


893. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรขาย , วิศวกรการผลิตและควบคุมคุณภาพ อัพเดท 21 ม.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี คณะ วิศวกรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


894. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร production , sale engineer , วิศวกร supportting อัพเดท 18 ม.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เคมีสิ่งทอ แขนงเส้นใยสังเคราะห์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.สตรีพัทลุงวิทย์-คณิต


895. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมีสิ่งทอ , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต , เจ้าหน้าที่ห้อง LAB สี อัพเดท 17 ม.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพนมดงรักวิทยาวิทย์ - คณิต


896. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 15 ม.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี


897. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 15 ม.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี


898. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เทคนิคเคมีสิ่งทอ อัพเดท 15 ม.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ


899. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 15 ม.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


900. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , sale engineer , R&D อัพเดท 15 ม.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.บุรีรัมย์พิทยาคมวิทย์-คณิต เสริมภาษาอังกฤษ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 51    ต่อไป >>>
หางานลําพูน   หางาน กาญจนบุรี   หางาน draftman   หางานอุทัยธานี   หางาน พนักงานขับรถ   หางานแคชเชียร์   หางานพัทยา   หางานภาคใต้   หางานหนองคาย   หางานแพร่   หางานโคราช   หางานพิเศษ   หางานลูกค้าสัมพันธ์   หางานโรงพยาบาล   หางานในสมุทรสาคร   หางานน่าน   หางานยโสธร   หางานกิมหยงหาดใหญ่  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา