ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,019 ประวัติ


81. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , production engineer , planner อัพเดท 19 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาโท kmutt
ปริญญาตรีkmitl


82. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , researcher , analyst อัพเดท 17 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี University of New South Wales Chemical Engineering (Hons)
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรสองสถาบัน)


83. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรเคมี , วิศวกรกระบวนการผลิต , วิศวกรควบคุมกระบวนการ อัพเดท 11 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจวิทย์-คณิต


84. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Process Engineer อัพเดท 10 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี


85. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 9 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวิทยา


86. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรขาย , เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ อัพเดท 7 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิตวิศวกรรมเคมี


87. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมเคมี , วิจัยและพัฒนาทางอาหาร , วิจัยและพัฒนาทางเภสัชกรรม อัพเดท 2 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีวิทย์-คณิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ


88. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Quality Engineer , Research and Development อัพเดท 12 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี


89. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QMR , ISO , QA อัพเดท 1 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 49 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี


90. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต , ตรวจสอบงานผลิต อัพเดท 29 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี


91. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : production engineer , chemical engineer , Chemical technology อัพเดท 22 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเคมีประยุกต์ ( พอลิเมอร์และเทคโนโลยี)


92. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรกระบวนการ , วิศวกรวิจัยและพัฒนา , วิศวกรควบคุมคุณภาพ อัพเดท 9 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาโท University of Birmingham Advanced Chemical Engineering
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิศวกรรมเคมี


93. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมจักรยาน อัพเดท 5 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี


94. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , QA engineer , Chemical analyst อัพเดท 27 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหอวังGifted วิทย์-คณิต


95. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , QA engineer , production engineer อัพเดท 26 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ


96. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวเคมี , นักวิจัย , นักปฏิบัติการห้องแล๊บ อัพเดท 23 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายราชโบริกานุเคราะห์ EPวิทย์-คณิต


97. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , เซลล์ การตลาด , นักวิเคราะห์ อัพเดท 22 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี


98. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Process control engineer , Technical support service engineer อัพเดท 17 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เคมี
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคมี


99. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : plant manager , senior process/chemical eng , VP อัพเดท 11 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Asian University MBA
ปริญญาตรีChulalongkornChem eng


100. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , Process engineer , QA อัพเดท 9 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมเคมี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 51    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |