ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,019 ประวัติ


1001. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมเคมี อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศกรรมเคมีและกระบวนการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ


1002. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sell engineer , R&D engineer , production engineer อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.มหิดล วิศวกรรมศาสตร์เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ศรีอยุธยาวิทย์ คณิต


1003. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , R&D QA QC , Sale engineer อัพเดท 3 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีเทคนิค เทคโนโลยีเชื้อเพลิง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวิทยาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์


1004. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Producttion Engineer , Chemical Engineer อัพเดท 1 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


1005. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 1 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Thailand Chemical
ปวช.King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Thailandเครื่องกล


1006. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Cost engineer , design engineer , engineer อัพเดท 24 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิศวกรรมเคมี


1007. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , sell enginer อัพเดท 16 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมวิทย์-คณิต


1008. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักเคมี , วิศวกรฝ่ายขาย อัพเดท 26 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโยธินบูรณะวิทย์-คณิต


1009. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ , ตามความเหมาะสม อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 55 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีเทคนิค(เคมีวิศวกรรม)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายแจงร้อนวิทยาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์


1010. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineering , QA/QC , นักเคมี อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองปิโตรเคมี


1011. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิจัยและพัฒนา อัพเดท 24 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.โยธินบูรณะวิทย์-คณิต


1012. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 21 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี Chulalongkorn University Chemical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายTriam Udom Suksa SchoolPublic Health


1013. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บัญชี อัพเดท 12 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช.


1014. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R &D , QC. , QA. อัพเดท 11 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคมีอุตสาหกรรม


1015. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Chemical Engineer , Engineer อัพเดท 10 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวรนารีเฉลิมวิทยาศาสตร์


1016. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Industrial Engineer , Production planning อัพเดท 9 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี Srinakharinwirot University Chemical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายPakkret High SchoolScience and Math


1017. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 7 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ช่างก่อสร้าง


1018. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทั่วไป อัพเดท 4 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศวิทยาศาตร์-คณิตศาตร์


1019. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขาย อัพเดท 4 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาสาสตร์กายภาไชวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.รสามชัยวิทย์-คณิตย์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |