ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,641 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Facility Engineer อัพเดท 30 พ.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉ์องเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไฟฟ้ากำลัง


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Engineer , Electrical Engineer , Solar Engineer อัพเดท 29 พ.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี Technological University Mandalay Electrical Power


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Manager , Assistant Project Manager , Supervisor อัพเดท 21 พ.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Yangon Technological University Electrical Power Engineering
ปริญญาตรีMandalay Technological UniversityElectrical Power Engineering


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ออกแบบและพัฒนา , วิจัยและพัฒนา อัพเดท 20 พ.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหอวังวิทย์-คณิต


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรซ่อมบำรุง , วิศวกรระบบอัตโนมัติ , วิศวกรเมคาทรอนิกส์ อัพเดท 18 พ.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี เอแบค สุวรรณภูมิ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโยธินบูรณะ


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Design engineer , Estimate Engineer อัพเดท 14 พ.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมวิทย์-คณิต


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Automation Engineer , R & D Engineer , Manufacturing Engineer อัพเดท 12 พ.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท Yangon Technological University electronics


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : service Engineer , maintanance Engineer อัพเดท 12 พ.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ เมคคาทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายตรังศริสเตียนศึกษาวิทย์-คณิต


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการขนส่ง อัพเดท 11 พ.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร อิเล็กทรอนิกส์
ปวส.ช่างกล-พาณิชยการ นครราชสีมาอิเล็คทรอนิกส์


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : PM อัพเดท 10 พ.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค อัพเดท 6 เม.ย. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชโทรคมนาคม


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Failure analysis engineer , Test engineer , Electronics engineer อัพเดท 15 ก.พ. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานีช่างอิเล็กทรอนิกส์


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่าง อัพเดท 2 ธ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชโทรคมนาคม


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electric engineering , Automatic engineering , Electronic engineering อัพเดท 5 พ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี Rajamangala University of Technology Lanna Electronics Engineering and Automatic Control Systems
ปวส.Uttaradit Technical college, Graduated in 2018Electronic


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์ อัพเดท 31 ส.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยโตไก ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 28 ส.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เทคโนโลยีวิศกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลำปลายมาศศิลป์ภาษา


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ผู้คุมงาน , ช่าง อัพเดท 24 ก.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเเพร่ไฟฟ้า


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 5 ก.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยาวิทย์ - คณิต


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 23 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี Auckland University of Technology Power Systems


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกร อัพเดท 22 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 233    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |