ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,639 ประวัติ


261. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electronic Engineer , Production Engineer , วิศวกรควบคุมหรืออิเลคทรอนิกส์ อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


262. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาลัยธนบุรี วิศวไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีไฟฟ้า


263. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดซื้อ อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.โรงเรียนเตรียมวิศกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


264. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : office engineer , พนักงานบัญชี อัพเดท 30 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1วิทย์-คณิต


265. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพหัวไทรไฟฟ้ากำลัง


266. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang ELECTRONIC ENGINEERING


267. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยามวิศวกรรมไฟฟ้า


268. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical engineer , Process Engineer , Production Engineer อัพเดท 27 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสายปัญญารังสิตวิทย์-คณิต


269. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project engineer , M&E engineer , Electrical engineer อัพเดท 27 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 53 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์


270. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 26 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


271. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรระบบอัตโนมัติ(PLC) อัพเดท 26 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แมคคาทรอนิค
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


272. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Test Engineer , Electronic Engineer , QC,QA อัพเดท 22 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทเทคโนโลยีพระจอมเหล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีวิทย์-คณิต


273. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค อัพเดท 22 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคยะลาอิเล็กทรอนิกส์


274. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 21 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา วิศวกรรมไฟฟ้า(กำลัง)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกวิทย์-คณิต


275. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 14 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระบบเครื่องมือวัด
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ไฟฟ้ากำลัง


276. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิตหรือแผนกQC อัพเดท 12 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : น่าน
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


277. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical and telecommunication Engineering อัพเดท 7 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไฟฟ้าสื่อสาร
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไฟฟ้าสื่อสาร


278. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 30 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อิเล็คทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศโทรคมนาคม


279. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การออกแบบระบบไฟฟ้า , ตามบริษัทพิจารณา , ตามบริษัทพิจารณา อัพเดท 30 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไฟฟ้าอุตสาหการ


280. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Preventive Maintenance Manager อัพเดท 29 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี ม.เอเชียอาคเนย์ ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทลาลัยการอาชีพ สุรินทร์ไฟฟ้ากำลัง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |