ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,628 ประวัติ


321. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : plc engineer , automation engineer , engineer staff อัพเดท 11 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาไฟฟ้ากำลัง


322. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรกระบวนการผลิต , วิศวกรการผลิต , วิศวกรโรงงาน อัพเดท 11 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง
ปวช.ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


323. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการ , ผู้บริหารอาคาร , วิศวกรพลังงาน อัพเดท 4 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาเอก ม.ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาโทม.ธรรมศาสตร์เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม


324. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Production engineer อัพเดท 2 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมระบบวัดคุม
ปริญญาตรีเทคโนโลยีมหานครวิศวกรรมระบบวัดคุม


325. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ผู้บริหารโครงการ , ช่างเทคนิคด้านไฟฟ้า อัพเดท 2 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท National Chung Cheng University วิศวไฟฟ้า พลังงานสะอาด
ปริญญาตรีThammasat Universityวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและกำลัง


326. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Part-time อัพเดท 27 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 20 จังหวัด : เชียงราย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


327. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Instrument engineer , Production engineer , Maintenance engineer อัพเดท 26 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯพระนครเหนือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


328. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale Engineer อัพเดท 26 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนช่างไฟฟ้ากำลัง


329. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , โฟรแมนไฟฟ้า , โฟรแมนไฟฟ้า อัพเดท 22 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. เทคโนโลยีราชธานีอุดรธานี ไฟฟ้ากำลัง
ปวช.เทคนิดอุดรธานีไฟฟ้ากำลัง


330. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Lighting and Optical Design Engineer อัพเดท 22 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า


331. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , บำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องกร , ดูแลระบบอาคาร อัพเดท 20 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : เชียงใหม่
ปวส. George Brown College ไฟฟ้า
ปวช.George Brown CollegePLC - programmable logic controller


332. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 10 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG Electronics
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสระแก้ววิท-คณิต


333. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการร้าน , ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน อัพเดท 30 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ธุรกิจอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยอังกฤษ-จีน


334. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน อัพเดท 29 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Electrical Engineering


335. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Maintenance manager , Engineering manager , Maintenance /Engineering asst.manager อัพเดท 25 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ช่างไฟฟ้ากำลัง


336. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA Manager , QC Manager อัพเดท 25 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม


337. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 21 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตวิทย์-คณิต


338. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Test Engineer อัพเดท 18 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี


339. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Quality assurance engineer , Technical quality อัพเดท 17 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์อิเล็กทรอนิกส์


340. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานออกกองถ่ายด้านเทคนิค , พนักงานเทคนิคประจำสตูดิโอ อัพเดท 16 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 232    ต่อไป >>>
หางานนครพนม   หางานสระแก้ว   หางาน ภูเก็ต   หางานทำที่ตรัง   หางานคีย์ข้อมูล   หางานลําพูน   หางาน draftman   หางาน ปทุมธานี   หางานรับโทรศัพท์   หางานสงขลาหาดใหญ่   หางานแคชเชียร์   หางานแถวปทุมธานี   หางานโรงงาน   หางานpr   หางานกระบุรี   หางานอสังหา   หางาน แจ้งวัฒนะ   หางาน ราชบุรี  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา