ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 413319]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 27 มิ.ย. 2563)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 27 มิ.ย. 2563)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 7 มกราคม 2532 / อายุ 35 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 173 ซม. น้ำหนัก : 65 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2555
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : ไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.08
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : ขอนแก่นวิทยายน
วุฒิการศึกษา : มัธยมศ฿กษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.69

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรไฟฟฟ้า
2. วิศวกรโครงการ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 35000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2555  ถึง มิถุนายน 2555
สถาบัน : สภาวิศวกร
หลักสูตร : การอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : ตุลาคม 2555  ถึง ตุลาคม 2555
สถาบัน : Thai Nishimatsu Construction Co., Ltd.
หลักสูตร : Certificate of Safety Officer Supervisor Level
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2559  ถึง พฤษภาคม 2559
สถาบัน : Thai Nishimatsu Construction Co., Ltd.
หลักสูตร : Certificate of Safety about Electrical Work

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 35 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : ฟุตบอล ว่ายน้ำ มวย เทควันโด

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : 1. Staff cheer คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานของนักศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |