ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,640 ประวัติ


4501. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , อาจารย์ อัพเดท 1 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคภายัพไฟฟ้ากำลัง


4502. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างไฟฟ้า อัพเดท 31 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีการติดตั้งไฟฟ้า


4503. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่าง อัพเดท 31 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี ม.เอเชียอาคเนค์ วิศวไฟฟ้า
ปวส.เทคโนโลยีนครปฐมไฟฟ้ากำลัง


4504. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 30 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี เรียนวิชาทหาร อิเล็กทรอนิกส์
ปวส.สาถาบันเท๕โนโลยีราชมงคลวิทยาเขต นนทบุรีอิเล็กทรอนิกส์


4505. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : รองผู้จัดการ , SUPERVISOR อัพเดท 30 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม อิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิค นครปฐมอิเล็กทรอนิกส์


4506. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , อาจารย์ อัพเดท 29 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี ม.นเรศวร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณวิทย์-คณิต


4507. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 29 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสาธิต บูรพาวิทย์-คณิต


4508. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยวิศวกรรมไฟฟ้า , ช่างเทคนิค อัพเดท 29 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เทคโนโลยีไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคน่านช่างไฟฟ้ากำลัง


4509. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ , ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์ อัพเดท 29 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เกษมบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส์
ปวส.เทคโนโลยีสงขลาอิเล็กทรอนิกส์


4510. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่อบรมด้านสินค้า , เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้า , เจ้าหน้าที่ประมาณการ อัพเดท 29 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 65 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ไฟฟ้ากำลัง
ปวช.โงเรียนช่างกลสยามไฟฟ้า


4511. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 29 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบช่างไฟฟ้า


4512. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , R&D , เขียนแบบ อัพเดท 29 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษช่างไฟฟ้า


4513. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 28 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร. ชลราษฏรอำรุงวิทย-คณิต


4514. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสนาม(ไฟฟ้า) , O&M Power Plant Engineer , QA ENGINEERING, QC ENGINEERING อัพเดท 28 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีลพบุรีช่างไฟฟ้ากำลัง


4515. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุม , วิศวกรโรงงาน , วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 28 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ไฟฟ้า(กำลัง)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายภูเก็ตวิทยาลัยวิทย์คณิต


4516. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรฝ่ายขาย , ผู้จัดการ อัพเดท 28 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายภูเก็ตวิทยาลัยวิทย์-คณิต


4517. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , QA / QC , Process engineer อัพเดท 27 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนรัตนบุรีวิทย์-คณิต


4518. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่าง อัพเดท 27 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคระยองช่างอิเล็กทรอนิกส์


4519. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Test Engineering , Process Engineering อัพเดท 27 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี King Mongkut's Institute of Technology,Ladkrabang Electronics Engineering


4520. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรควบคุมระบบ , วิศวกรการผลิต อัพเดท 25 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคแพร่เทคนิคคอมพิวเตอร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |