ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,640 ประวัติ


4521. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจเช็กระบบไฟฟ้า , งานบำรุงรักษา อัพเดท 25 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาวิทย์-คณิต


4522. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ , วิศวกรฝ่ายขาย , วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ อัพเดท 23 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโยมหานคร อิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์


4523. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , sale Engineer อัพเดท 23 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิศกรรมไฟฟ้า
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไฟฟ้ากำลัง


4524. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ผู้ช่วยวิศวกร , หัวหน้าควบคุม อัพเดท 23 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์อิเล็กทรอนิกส์


4525. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้งงาน อัพเดท 22 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี ราชภัฎฉะเชิงเทรา เทคโนโลยี่อุตสาหกรรม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า


4526. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale engineer , service engineer , electrical engineer อัพเดท 22 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ไฟฟ้ากำลัง


4527. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัยและพัฒนา , web designer , โรงงานอุตสาหกรรม(QA) อัพเดท 22 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ฟิสิกส์(อิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารวิทย์-คณิต


4528. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรไฟฟ้า อัพเดท 22 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านค่ายวิทย์-คณิต


4529. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเขียนแบบไฟฟ้า อัพเดท 22 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตไฟฟ้ากำลัง


4530. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : engineer , supervisor อัพเดท 21 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : ระยอง
ปวส. เทคโนโลยีช่างกล-พณิชย์การ ไฟฟ้ากำลัง
ปวช.เทคนิค นม.ไฟฟ้ากำลัง


4531. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวไฟฟ้า
ปวส.รร.เทคโนโลยีธุรกิจและอาชีวะช่างไฟฟ้ากำลัง


4532. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : service engineer อัพเดท 20 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครไฟฟ้ากำลัง


4533. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรโรงงาน อัพเดท 20 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ไฟฟ้ากำลัง


4534. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site engineer , project engineer อัพเดท 20 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคฯลากกระบัง วิศวกรรมการวัดคุม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีช่างไฟฟ้า


4535. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site engineer , design engineer , sale engineer อัพเดท 20 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย มหิดล ไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน หนองไผ่


4536. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ซุปเปอร์ไวเซอร์ อัพเดท 20 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไฟฟ้ากำลัง


4537. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ อัพเดท 20 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 48 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การตลาด
ปวส.โรงเรียนเทคนิคศรีวัฒนาการตลาด


4538. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรกระบวนการ , วิศวกรติดตั้งอุปกรณ์ , วิศวกรวิจัยและพัฒนา อัพเดท 19 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้คุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมการวัดคุม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


4539. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 18 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วท.ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ช่างไฟฟ้า


4540. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ซ่อมบำรุง , อื่นๆ อัพเดท 17 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวิทย์ - คณิตฯ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |