ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,639 ประวัติ


4581. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร, วิศวกรโรงงาน , Maintemence อัพเดท 21 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.มหาวิทยาลัยสยามไฟฟ้ากำลัง


4582. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , อาจารย์ไฟฟ้า , ช่างเทคนิค อัพเดท 21 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.ม.เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงรายไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง


4583. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสารวิทยาคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์


4584. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale Engineer , Electrical Engineer อัพเดท 20 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.หมู่บ้านครูเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร


4585. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : engineer อัพเดท 19 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เครื่องมือวัดและควบคุม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม(ไฟฟ้ากำลัง)


4586. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 1.วิศวกรซ่อมบำรุง , 2.วิศวกรไฟฟ้า , 3.จป.วิชาชีพ อัพเดท 18 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน ชิโนรสวิทยาลัยวิทย์ - คณิต


4587. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 18 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


4588. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 17 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เทพศิรินทร์ฯปทุมธานีวิทย์-คณิต


4589. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 16 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีอิเล็กทรอนิกส์


4590. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : production supervisor , production staff , leader อัพเดท 15 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎลำปาง เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปวส.สถาบันราชภัฎลำปางไฟฟ้า


4591. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Web design , วิศวะโทรคมนาคม อัพเดท 13 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วข.พระนครเหนือ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคยะลาอิเล็กทรอนิกส์


4592. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale enginear , พนักงานขายรถยนต์ อัพเดท 13 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัเทคนิคกาฬสินธุช่างไฟฟ้ากำลัง


4593. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Q.C/Q.A Engineer , Design Engineer อัพเดท 11 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีศรีน่านวิทย์-คณิต


4594. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ อัพเดท 11 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามอิเล็กทรอนิกส์


4595. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรฝ่ายผลิต , วืศวกรซ่อมบำรุง อัพเดท 9 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรีวิทย์-คอมพิวเตอร์


4596. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer , Electrical Engineer อัพเดท 7 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ไฟฟ้ากำลัง
ปวช.มหาวิทยาลัยสยามไฟฟ้ากำลัง


4597. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 7 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมช่างไฟฟ้า


4598. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer อัพเดท 7 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


4599. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 5 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


4600. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 5 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมไฟฟ้า


<<< ก่อนหน้า    1 ... 224 225 226 227 228 229 230 231 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |