ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,650 ประวัติ


4641. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวะกร , ควบคุมคุณภาพ , ฝึกอบรม อัพเดท 12 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบันฑิต วิศวะกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองช่างอิเล็กทรอนิกส์


4642. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 10 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


4643. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค อัพเดท 10 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี ม.ศรีปทุม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.เทคโนโลยีภาคเหนือช่างไฟฟ้ากำลัง


4644. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างระดับหัวหน้างาน อัพเดท 9 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมระบบวัดคุมไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ไฟฟ้ากำลัง


4645. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : cook helper อัพเดท 9 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง Electrical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา


4646. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , โปรแกรมเมอร์ , วิศวกรควบคุมระบบ อัพเดท 9 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอวท.ไฟฟ้า


4647. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 5 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฏธนบุรี อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์อิเล้กทรอนิกสื


4648. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สอบเทียบ , Sale Engineering , LAB อัพเดท 4 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยกาญจนาภิเษก หนองจอก อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์,ไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอกช่างกลโรงงาน


4649. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายขาย , วิศวกรฝ่ายบริการ อัพเดท 2 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 58 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ปวส.วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์อิเล็กทรอนิกส์


4650. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 2 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพช่างไฟฟ้า


<<< ก่อนหน้า    1 ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |