ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,630 ประวัติ


461. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวจัดซืัอ อัพเดท 13 ก.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิศวกรรมไฟฟ้า


462. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Purchasing Supervisor/Manager , Admin. Supervisor/Manager , Logistic อัพเดท 10 ส.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิยาลัยรามคำแหง Marketing
ปริญญาตรีสถาบันราชภัฎเพชรบุรีเทคโนโลยีอุตสาหดรรม-อิเล็กทรอนิกส์


463. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า/อีเลกโทรนิค อัพเดท 8 ส.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท University of Southampton Electronic and Electrical Engineering
ปริญญาตรีUniversity of SouthamptonElectronic and Electrical Engineering


464. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Automation Engineer อัพเดท 4 ส.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้า


465. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Senior Electrical Engineer , Control Engineer , Automation Engineer อัพเดท 21 มิ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Mahanakorn University of Technology ( MUT ), Thailand Electrical Engineering


466. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : maintenance manager , engineering manager อัพเดท 17 มิ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 54 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาโท ม. รามคำแหง การจัดการอุตสาหกรรม
ปริญญาตรีม.ราชภัชราชนครินทร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม


467. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D engineer , Design engineer , Product engineer อัพเดท 12 พ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี KMITL Electronics engineer


468. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Draftman อัพเดท 6 พ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคนิคการผลิต


469. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรวางแผน อัพเดท 3 พ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอรุณวิทยาวิทย์-คณิต


470. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อ , Maintenance อัพเดท 24 เม.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.ราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯไฟฟ้ากำลัง


471. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : production manager , Factory manager อัพเดท 17 เม.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 51 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี Kasetsart University electrical engineering


472. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Instrument Engineer อัพเดท 10 เม.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (Control Systems and Instrumentation Engineering)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีอ่างทอง


473. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Quantity Surveyor , Cost Engineer , Electrical Engineer อัพเดท 2 เม.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไฟฟ้ากำลัง


474. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , Instrument Engineer อัพเดท 26 มี.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าระบบวัดคุม)


475. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Iahdvtqh , Ehyipafc , Vftcdwrq อัพเดท 7 มี.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท Snfkbzqx Anbnsckk
ปริญญาตรีWppfijxmSrfuywbt


476. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมไฟฟ้า อัพเดท 27 ก.พ. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาวิทย์-คณิต


477. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ออกแบบระบบไฟฟ้า อัพเดท 13 ก.พ. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิศวะไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร. ร. บ้านกรวดวิทยาคารวิทย์-คณิต


478. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโรงงาน , ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม , ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง อัพเดท 12 ก.พ. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อิเล็กทรอนิคส์กำลัง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เครืกลไฟฟ้า


479. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขนถ่ายสัมภาระ อัพเดท 31 ม.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นราธิวาส
ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ติดตั้งไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาติดตั้งไฟฟ้า


480. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT Manager , Project Manager , Operations Manager อัพเดท 11 ม.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท


<<< ก่อนหน้า    1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |