ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,631 ประวัติ


521. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical Inspector , Electrical Supervisor อัพเดท 7 มี.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : เลย
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเลย ไฟฟ้ากำลัง


522. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 19 ก.พ. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อิเล็กโทรนิคและคมนาคม
ปวส.เทคโนโลยีกรุงเทพอิเล็กโทรนิค


523. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างไฟ อัพเดท 23 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ็ ช่างไฟฟ้ากำลัง
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคเขาวงก่อสร้าง


524. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุเครื่องFilling UHT อัพเดท 22 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : นครปฐม
ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี ช่างไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาวิทย์ คณิต


525. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายตั๋วหนัง อัพเดท 18 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : อุดรธานี
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อิเล็กทรอนิกส์


526. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Automation Engineer , Application Engineer , Electrical Engineer อัพเดท 13 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์


527. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง อัพเดท 10 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี เกษมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.เทคโนโลยี่ภาคตะวันออกไฟฟ้ากำลัง


528. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Service Engineer อัพเดท 7 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า


529. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุม , วิศวกรการขาย อัพเดท 3 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลันพะเยา วิศวกรรมไฟฟ้า


530. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 1 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ไฟฟ้ากำลัง


531. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical Engineer , Site Engineer M&E อัพเดท 25 ธ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์วิทยาศาสตร์


532. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจคุณภาพ อัพเดท 22 ธ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ขอนแก่น
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอมตวิทยาวิทย์-คณิต


533. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 2 ธ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ วิศวกรรมไฟฟ้าเเละคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรีมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติวิศวกรรมไฟฟ้าเเละคอมพิวเตอร์


534. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบการผลิต , ดูแลการผลิต อัพเดท 3 พ.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินอิเล็กทรอนิกส์


535. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการคลัง , ผู้จัดการจัดส่ง อัพเดท 27 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีช่างอิเล็กทรอนิกส์


536. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริษัท , พนักงานคลังสินค้า , พนักงานควบคุมดูแลการผลิต อัพเดท 17 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : เชียงราย
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


537. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sr,Engineer, Lead , Project Engineer อัพเดท 14 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 56 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี Mahanakorn University Electrical Power
ปวส.Chantaburi technical collageElectrical power


538. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการ , วิศวกร อัพเดท 13 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาลัยวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี การไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปวส.โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง


539. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale อัพเดท 5 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ไฟฟ้า
ปวส.เทคโนโลยีหมู่บ้านครูไฟฟ้า


540. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรโครงการ , วิศวกรซ่อมบำรุง อัพเดท 5 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีช่างไฟฟ้ากำลัง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |