ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 214145]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 17 ต.ค. 2561)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 17 ต.ค. 2561)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 13 ธันวาคม 2520 / อายุ 47 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 175 ซม. น้ำหนัก : 86 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหาร

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 15 วัน เหตุผล ทำงานประจำ
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2549
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.10
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.27

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. งานการศึกษา - วิชาการ - อาจารย์
3. งานบริการทั่วไป - บริกร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรไฟฟ้า
2. งานบริการหลังการขาย
3. วิศวกรซ่อมบำรุง
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 32500 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 14 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2557  ถึง 
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 555 ต.บางกระสอ อ.เมื่อง จ.นนทบุรี 11000 02-968-1735
ตำแหน่ง : ผช.ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม(วิศวกรไฟฟ้า)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1 ออกแบบ ดูแล ระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภค
2.วางแผน PM ระบบไฟฟ้า และเครื่องจักร ระบบ และจัดอบรม TPM จัดทำ KPI ของแผนกซ่อมบำรุง
3.จัดทำโครงการประหยัดพลังงาน อบรมอนุรักษ์พลังงาน
4.ติดตั้ง งานระบบคอมพิวเตอร์ และกล้อง Cctv
5.อบรการใช้เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต


2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กันยายน 2554  ถึง เมษายน 2556
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 99-99/1-2 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย Tambon Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.รับผิดชอบระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบลมอัด(เครื่องอัดอากาศ)ระบบดูดฝุ่น ในบริษัท
2.ควบคุมงานซ่อมบำรุง วางแผนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2552  ถึง เมษายน 2554
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 39/5 หมู่ 5 ถ.ฤชุพันธุ์ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานระบบไฟฟ้า(PM)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.รับผิดชอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
2.รับผิดชอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า Motor , Generator
3.รับผิดชอบ บำรุงรักษา ระบบทำความเย็นแบบ split type และระบบทำความ เย็น Chiller Water type
4 วางแผนการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน
5 ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า วางแผนการซ่อมบำรุง

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2549  ถึง พฤศจิกายน 2549
สถาบัน : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
หลักสูตร : Substation Equipment and Protective Relaying
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : ธันวาคม 2549  ถึง ธันวาคม 2549
สถาบัน : บ.เอสเทล จำกัด
หลักสูตร : การปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2550  ถึง พฤษภาคม 2550
สถาบัน : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
หลักสูตร : Computer Logistic

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , รถบรรทุก
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : Program Microsoft office
โปรแกรมทางด้าน เขียนแบบ autocad MSvisio
มีใบ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม


  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : โครงงาน ปริญญาตรี ห้องทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 100 Kv
ระหว่างที่ปฎิบัติงาน
-ควบคุมงานการติดตั้งอุปกรณ์ปรับปรุงค่า PF ที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยสาขา ภาคเหนือ
-ชุดควบคุม Air Compressure ด้วย PLC
-ออกแบบระบบควบคุมมอเตอร์ Inverter & Soft start
-ออกแบบระบบไฟฟ้า สำนักงานสายการบิน ไอออนแอร์ ที่สนามบินดอนเมือง
-ตรวจสอบเครื่องจักรทำรายงานการตรวจเช็ค วางแผนการซ่อมบำรุง ทำประวัติ
-ออกแบบ Check Sheet ในการตรวจสอบครื่องจักร สำหรับการทำ PM
-ควบคุมงานก่อสร้าง ติดต่องานราชการ
-ทำรายงานพลังงาน ส่ง พพ.(ไม่เป็น ผชร.)
-งานจัดระบบการทำ PM เอกสารการตรวจเช็ค ขั้นตอนการตรวจเช็ค
-เขียน แก้ไข โปรแกรม PLC ได้เบื้องต้น (Mitsubishi)
-งานจัดสวน ตกแต่งสวน ระบบน้ำ
-งานการเกษตร ออกแบบระบบน้ำ และระบบไฟฟ้า
- งานเดินสาย ระบบสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ระบบแลน ระบบเน็ตเวิร์ค
-ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
-ออกแบบคุมงานติดตั่งระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภค ในโรงงานอุตสาหกรรม
-ออกแบบติดตั้ง ระบบลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรม
-บริหารงานโครงการ บริหารงาน supplier
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |