ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,631 ประวัติ


561. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผนักงาน อัพเดท 12 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ลพบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เครื่องกลไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศน. อำเภอหนองม่วง-


562. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน คุมงาน อัพเดท 7 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ไฟฟ้ากำลัง


563. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 6 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ไฟฟ้า
ปวส.วท.ยะลาไฟฟ้ากำลัง


564. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 1 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไฟฟ้ากำลัง


565. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรไฟฟ้า อัพเดท 28 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี


566. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ช่างควบคุม/ซ่อมบำรุง อัพเดท 20 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไฟฟ้ากำลัง


567. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 24 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้


568. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างปั๊มน้ำอาคารสูง , ประกอบตู้คอนโทรล , เขียนแบบคอนโทรลำฟฟ้า อัพเดท 22 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. เทคโนโลยีบางกะปิ ช่างยนต์


569. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 17 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา วิศวกรรมไฟฟ้า


570. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 16 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมไฟฟ้า


571. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมนไฟฟ้าโรงงานอุตๆ , ช่างไฟฟ้าโรงงานอุตๆ อัพเดท 16 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี ม.สยาม วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
ปวส.ม.สยามไฟฟ้า


572. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรการผลิต อัพเดท 15 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี ม.สยาม วิศวกรรมไฟฟ้า


573. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Technician งานระบบ อัพเดท 13 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : น่าน
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิค น่านไฟฟ้า


574. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ช่างเทคนิคไฟฟ้า , พนักงานควบคุมระบบไฟฟ้า อัพเดท 5 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : มุกดาหาร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทาเขตสกลนคร วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสกลนครไฟฟ้ากำลัง


575. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถ , หัวหน้างาน , งานบริการ อัพเดท 27 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 54 จังหวัด : อุดรธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ดอนเมืองจาตุรจินดา อังกฤษ-ศิลป์
ต่ำกว่ามัธยมดอนเมืองจาตุรจินดาอังกฤษ-ไฟฟ้า


576. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Foreman , Technician อัพเดท 15 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปวส.มหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอิเล็กทรอนิกส์


577. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าส่วน , ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 12 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เครื่องมือวัดเเละควบคุม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามเครื่องมือวัดเเละควบคุม


578. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ตรวจสอบ , บริหาร อัพเดท 7 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคลำปางอิเล็กทรอนิกส์


579. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวะไฟฟ้า อัพเดท 3 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยสารพัดช่างน่านช่างอิเล็กทรอนิกส์


580. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 31 ม.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.รร.เทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานีช่างอิเลคทรอนิกส์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |