ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,631 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 24 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไฟฟ้ากำลัง


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Maintainance Engineer , Automation Engineer , Electrical Engineer อัพเดท 19 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรควบคุมระบบและซ่อมบำรุง , วิศวกรซอฟต์แวร์ อัพเดท 18 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษา


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF Engineer อัพเดท 8 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวะกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 4 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้าประกอบโครงการ อัพเดท 4 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมไฟฟ้า


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production manager , Engineering manager , ผู้จัดการ อัพเดท 1 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี King Mongkut’s Institute Of Technology North Bangkok Electronic
ปวช.Trang Technical CollageElectronic


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรพลังงาน , ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส(ผอส.) , ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ(ผชร.) อัพเดท 1 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.คลองน้ำใสวิทยาคารวิทย์-คณิต


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 24 ก.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกกำลัง


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง , พนังงานฝ่ายผลิต อัพเดท 6 ก.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพุทไธสงคณิต-ภาษา


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 23 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี วิศวกรรมพลังงาน
ปริญญาตรีม.ศรีนครินทรวิโรฒวิศวกรรมไฟฟ้า


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมไฟฟ้า , ออกแบบและประเมินราคา อัพเดท 21 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างไฟ อัพเดท 21 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ช่างไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ช่างไฟฟ้า


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรจัดซื้อ อัพเดท 9 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามตำแหง การจัดการทั่วไป
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า(กำลัง)


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 5 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไฟฟ้า


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Facility managers อัพเดท 5 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : อุทัยธานี
ปริญญาตรี Anna University Electrical
มัธยมศึกษาต้น-ปลายSuguna Rip v schoolComputer science


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Warehouse manager , Warehouse assistant manager , Supervisor warehouse อัพเดท 1 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาลัยเกษตรศาสตร์ ไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรีบนกำแพงเพชรพิทยาคมวิทย์ คณิต


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : engineer อัพเดท 27 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุง , ผู้ควบคุมเครื่อง อัพเดท 27 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชาติตระการวิทยาวิทย์-คณิต


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : network engineer อัพเดท 21 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อิเล็กทรอนิกส์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |