ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,639 ประวัติ


581. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Technician งานระบบ อัพเดท 13 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : น่าน
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิค น่านไฟฟ้า


582. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ช่างเทคนิคไฟฟ้า , พนักงานควบคุมระบบไฟฟ้า อัพเดท 5 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : มุกดาหาร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทาเขตสกลนคร วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสกลนครไฟฟ้ากำลัง


583. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถ , หัวหน้างาน , งานบริการ อัพเดท 27 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 54 จังหวัด : อุดรธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ดอนเมืองจาตุรจินดา อังกฤษ-ศิลป์
ต่ำกว่ามัธยมดอนเมืองจาตุรจินดาอังกฤษ-ไฟฟ้า


584. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Foreman , Technician อัพเดท 15 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปวส.มหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอิเล็กทรอนิกส์


585. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าส่วน , ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 12 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เครื่องมือวัดเเละควบคุม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามเครื่องมือวัดเเละควบคุม


586. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ตรวจสอบ , บริหาร อัพเดท 7 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคลำปางอิเล็กทรอนิกส์


587. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวะไฟฟ้า อัพเดท 3 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยสารพัดช่างน่านช่างอิเล็กทรอนิกส์


588. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 31 ม.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.รร.เทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานีช่างอิเลคทรอนิกส์


589. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Draftman , Engineer อัพเดท 30 ม.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงช่างไฟฟ้า


590. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 8 ม.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพาณิชยการนครราชสีมาอิเล็กทรอนิกส์


591. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์สอนภาษาจีน อัพเดท 3 ธ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี National Taiwan University ฺBio industrail machatronic engineering
ปริญญาตรี


592. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรพลังงาน อัพเดท 29 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมไฟฟ้า


593. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรซ่อมบำรุงระบบ , ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 11 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปวส.วท.พระนครศรีอยุธยาช่างไฟฟ้ากำลัง


594. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Safety Executive. , DOUCUMENT CONTROL CENTER , QA ENGINEER อัพเดท 29 ต.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี Suranaree University of Technology Electrical engineering


595. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sr.engineer electrical control,project,process,maintenance , Sr.Engineer , Mgr & Asst.manager , IT,Mgr. Service อัพเดท 15 ต.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 56 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.สยาม ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปวส.เทคนิคนครศรีธรรมราชelectronic


596. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 15 ต.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.กาญจนานุเคราห์ วิทย์ขคณิต
ปริญญาตรีม.ธนบุรีวิศวกรรมไฟฟ้า


597. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ผู้จัดการหน่วย , ผู้จัดการแผนก อัพเดท 14 ต.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นอิเล็กทรอนิกส์


598. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ , ผู้ช่วยผู้จัดการ , supervisor อัพเดท 1 ต.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดการวิศวกรรม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นไฟฟ้า


599. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 30 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพานิชยการไฟฟ้าและอเล็กทรอนิค


600. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เร่งรัดหนี้สิน อัพเดท 25 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : สงขลา
ปวช.


<<< ก่อนหน้า    1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |