ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,641 ประวัติ


621. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 21 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาศตร์ วิศกรรมไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาวิทย์-คณิต


622. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QA QC Engineer , Operator อัพเดท 17 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรรมศาสตรอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุอิเล็กทรอนิกส์


623. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยกุ๊ก,จัดอาหาร อัพเดท 17 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศนฺเชียงใหม่
ปริญญาตรีรามคำแหงรัฐศาสตร์


624. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : MIANTENANCE MANAGER , PROJECT MANAGER , FACILITY MANAGER อัพเดท 16 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 54 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นคราชสีมา วิศกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นคราชสีมาไฟฟ้สกำลัง


625. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 13 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ขอนแก่น
ปวส. เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่างไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคกาญจณาภิเษกอุดรธานีช่างไฟฟ้า


626. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรอิเล็กทรอนิกส์ , ช่างเทคนิค , เซอร์วิส อัพเดท 13 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทาลัยเทคนิคตรังอิเล็กทรอนิกส์


627. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานpart-time , ช่าง อัพเดท 8 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ต่ำกว่ามัธยมโรงเรียนมีนประสาทวิทยา


628. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า อัพเดท 6 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วิทย์-คณิต


629. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เชลล์ขายสินค้า , ตามที่บริษัทเปดวิ่งเชลล์ อัพเดท 5 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.พนาศึกษา วิทย์คณิต
ปริญญาตรีม.ราชธานีวิศวกรรมศาสตร์


630. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานเซตพื้นที่ขายในส่วนค้าปลีกและคลังสินค้า อัพเดท 4 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.พนาศึกษา วิทย์-คณิต
ปริญญาตรีม.ราชธานีวิศวกรรมศาสตร์


631. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : M&E Inspector อัพเดท 30 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.พระแท่นดงรังวิทยาคารวิทย์-คณิต


632. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineering , Suppervisor , QC, QA, QE Engineer อัพเดท 26 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi Electronic - Telecommunication Engineering
ปวส.Udonthani Technical callageIndustry Electronic


633. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรงานระบบ อัพเดท 19 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร. สกลราชวิทยานุกูลวิทย์-คณิต


634. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตำแหน่งงานผู้พิการ , โอเปอเรเตอร์ , แนะนำสินค้า อัพเดท 18 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฏเพชนบุรี อิเล็คทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสวครามอิเล็คทรอนิกส์


635. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ผู้ช่วยวิศวกร อัพเดท 16 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง


636. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 12 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ช่างไฟฟ้ากำลัง (ติดตั้ง)


637. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , โฟร์แมน อัพเดท 2 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิติดตั้งไไฟ้า


638. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : cad/cam อัพเดท 1 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานอิเล็กทรอนิกส์


639. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , นักเขียน , ช่าง อัพเดท 26 เม.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนืออิเล็กทรอนิกส์


640. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรไฟฟ้า อัพเดท 23 เม.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 233    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |