ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,631 ประวัติ


101. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ซ่อมบำรุง , บริการ , ความคุมการผลิต อัพเดท 11 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมไฟฟ้า


102. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 7 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ไฟฟ้า
ปวช.วิทนาลัยเทคนิคแพร่ไฟฟ้ากำลัง


103. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานบริษัท อัพเดท 6 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


104. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างไฟฟ้าทั่วไป อัพเดท 4 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีวิทย์-คณิต


105. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการอาคาร , ผู้จัดการโครงการ , ผู้จัดการวิศวกรรม อัพเดท 3 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


106. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical design engineer อัพเดท 3 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบวิทย์-คณิต


107. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : General Manger/Dept Manager , Engineering Manager อัพเดท 1 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Hoschule Rheimain University of Applied Science, Rüdesheim, Wiesbaden,Essen, Germany Mobile App Development
ปริญญาโทInstitute of International Studies (IIS-RU) Ramkamhaeng UniversityFinace and banking


108. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Manager , Sr. Engineer , Manager อัพเดท 22 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาวิทย์


109. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 20 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.วงษ์ชวลิตกุล วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาไฟฟ้าเครื่องกล


110. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : รองกรรมการผู้จัดการ , ผู้จัดการอาวุโส อัพเดท 14 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี การออกแบบและวางแผน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า


111. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการ อัพเดท 12 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง


112. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 12 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า


113. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales engineer , Project engineer อัพเดท 5 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.


114. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer , Electrical Engineer อัพเดท 1 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม-


115. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Coordinate อัพเดท 29 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีวิทย์-คณิต


116. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้ากำลัง , ช่างไฟฟ้ากำลัง อัพเดท 28 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม
ปริญญาตรีวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครช่างไฟฟ้ากำลัง


117. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Process Engineer , New Model Engineer อัพเดท 24 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภัทรญาณวิทยาวิทย์-คณิต


118. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม อัพเดท 21 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทคโนโลยีไฟฟ้า


119. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรบริการ , วิศวกรไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า อัพเดท 16 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า


120. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Freight Forwarder , Import - Export Officer อัพเดท 15 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระบบควบคุม


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |