ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,631 ประวัติ


161. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรฝ่ายขาย , ผู้ช่วยวิศวกร อัพเดท 6 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


162. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุม , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรอัตโนมัติ อัพเดท 5 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบัวขาววิทย์-คณิต


163. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ อัพเดท 3 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย นเรศวร วิศวกรรมไฟฟ้า


164. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรพลังงานอาวุโส อัพเดท 2 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


165. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site engineering , project engineering , service engineering อัพเดท 1 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : มุกดาหาร
ปริญญาตรี มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมุกดาหารวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


166. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ออกแบบระบบไฟฟ้า , ประเมินราคา อัพเดท 30 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี ไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคโลโนยีภาคตะวันออกไฟฟ้ากำลัง


167. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical Engineer , Electrical Site Engineer , Electrical Project Engineer อัพเดท 29 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์วิทย์-คณิต


168. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Service Engineer อัพเดท 24 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี KMUTNB Power Electronic
ปวส.RMUT Power electrical


169. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรม คุบคุม , วิศวกรรมไฟฟ้า อัพเดท 24 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ไฟฟ้ากำลัง


170. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโครงการ อัพเดท 15 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


171. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 14 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมไฟฟ้า


172. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ELectrical Engineer , Site Engineer อัพเดท 12 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทคโนโลยีไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีอังกฤษ-จีน


173. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 9 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


174. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการงานวิศวกรรม อัพเดท 26 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัญฑิต การจัดการงานวิศวกรรม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยามไฟฟ้ากำลัง


175. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เขียนแบบงานระบบ M&E , พนักงานขับรถส่งของ,ขับรถนาย , ช่างซ่อมบำรุง,ช่างคอมพิวเตอร์ อัพเดท 18 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ไฟฟ้ากำลัง


176. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Test Engineer อัพเดท 9 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


177. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า อัพเดท 4 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไฟฟ้ากำลัง


178. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ , ล่าม อัพเดท 4 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท


179. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรระบบอาณัติสัญญาณ , วิศวกรงานระบบ , วิศวกรโปรเจค อัพเดท 1 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวไฟฟ้า (กำลัง)


180. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : project engineer , sale engineer อัพเดท 1 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาวิทย์ คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |